Får arbetsgivaren säga upp mig på grund av indraget körkort?

FRÅGA
Hej! Mitt körkort blev indraget för fortkörning den 7/4-2021 då jag överskred hastigheten med 30km/h på en 50-väg. När detta hände hade jag exakt 1 månad kvar på prövotiden. Jag har fortfarande inte fått någon chans till att yttra mig till transportstyrelsen. Jag arbetar för övrigt med att dela ut post och kör bil varje dag både till jobbet och under arbetstid hela dagen. Har inte blivit tagen för något innan. Nu vill mitt arbete ha svar inom 2 veckor hur det blir med körkortet annars finns det stor chans enligt dem att de säger upp mig. Jag är fast anställd på 100 % och har arbetat på posten i snart 2 år till sommaren. Jag är även medlem i facket. Är det lagligt att dem säger upp mig på grund av detta??
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den lag som reglerar din fråga är lagen om anställningsskydd (LAS).

En tillsvidare anställning kan avslutas från arbetsgivarens håll endast om det finns saklig grund för uppsägning (7 § LAS), en uppsägning innebär att arbetstagaren avslutar sitt arbete efter en uppsägningstid på minst en månad (11 § LAS). Saklig grund för uppsägning är arbetsbrist eller personliga skäl.

Det kan resoneras om det för dina arbetsuppgifter med att dela ut post är en förutsättning att du har körkort för att utföra arbetsuppgifterna. Den förutsättningen bör antingen stå reglerad i anställningsavtalet, vara något som tydligt framförts muntligen vid inträdandet av avtalsförhållandet eller något som är allmänt vedertaget för den sortens arbetsuppgifter du utför. Att du får ditt körkort indraget kan vara saklig grund för uppsägning, om ditt arbete kräver körkort. Många faktorer påverkar dock bedömningen, exempelvis orsaken till varför körkortet blev indraget.

Om du som anställd får körkortet indraget måste arbetsgivaren först försöka vidta åtgärder för att du ska kunna behålla ditt jobb. En uppsägning är nämligen aldrig sakligt grundad om arbetsgivaren inte först uppfyller sin skyldighet att utreda omplaceringsmöjligheterna, (7 § 2 stycket LAS). Omplaceringen ska då innebära arbetsuppgifter inom ramen för din arbetsskyldighet. Det kan exempelvis omfattas av arbete som faller under det tillämpliga kollektivavtalets ramar. Har arbetsgivaren en ledig tjänst på samma eller en annan ort måste denna tjänst erbjudas till dig om du har tillräckliga kvalifikationer som behövs för tjänsten. Du som anställd kan då välja att acceptera omplaceringen eller inte. Skulle det vara omöjligt och någon annan lösning inte finns kan arbetsgivaren hävda att du som anställd inte står till arbetsgivarens förfogande och därmed inte har rätt till lön så länge ditt körkort är indraget. Detsamma gäller om du tackar nej till en erbjuden omplacering.

Med detta sagt råder jag dig att vända dig till din fackförening för vidare hjälp med din situation. Utifrån den informationen jag har fått anser jag att det första steget för arbetsgivaren är att utreda möjligheten att omplacera dig till andra arbetsuppgifter. Om det visar sig att du som anställd blir av med körkortet under en längre tid och omplaceringsmöjligheter inte finns kan saklig grund för uppsägning därmed föreligga.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?