Får arbetsgivaren ändra mina arbetstider utan mitt tillstånd?

FRÅGA
Jag har en tillsvidare anställning inom kommunal verksamhet där jag enligt mitt anställningsavtal är anställd dagtid på 100%. Nu vill min arbetsgivare att jag ska schemaläggas dag, kväll och helg. Är jag skyldig att bara acceptera detta eller har jag några rättigheter utifrån min nuvarande anställningsform att motsäga mig dessa förändringar? Och i så fall hur? Jag har haft anställningen sedan januari 2015.
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Arbetsgivarens möjligheter till förändring av arbetstagarens arbetstider

Som huvudregel hör förläggningen av arbetstider till din arbetsgivares så kallade arbetsledningsrätt. Arbetsgivaren har alltså rätt att bestämma när du som arbetstagare skall arbeta. Detta rätten hos arbetsgivaren är dock begränsad genom kollektivavtal.

I kollektivavtalen står det olika beroende på vilket avtal som gäller för din arbetsplats. Eftersom du arbetar inom kommunen finns det ett kollektivavtal men det ser olika ut beroende på vilken sektor du arbetar inom och om du är tjänsteman eller inte, jag kan därför inte uttala mig om hur det ser ut på just din arbetsplats.

Arbetsgivaren får inte enskilt genomföra långtgående ändring av arbetstiden
Även om din arbetsgivare rent formellt har rätt att bestämma över din arbetstid och även om hen skulle ha den rätten inom ramen för kollektivavtalet finns det vissa åtgärder man i arbetsdomstolen sagt trotts allt inte ingår i arbetsgivarens frihet. Bland annat har man sagt att arbetsgivaren inte själv kan bestämma om en långtgående förändring av arbetstagarens arbetstider. Vad som är viktigt i bedömningen om det i ditt fall rör sig om en långtgående förändring beror på hur ditt enskilda anställningsavtal ser ut och vad det säger om dina arbetstider. Är detta inte specificerat i ditt enskilda avtal kan man se på hur förhållanden kring arbetstiden såg ut på din arbetsplats vid tillfället då du anställdes.

Slutsats

Arbetsgivarens möjligheter till omplacering och att ändra din tjänst är omfattande och långtgående. Huvudregeln är att så länge arbetsgivaren håller sig inom ramen för arbetsskyldigheten så håller arbetsgivaren sig till sin givna rätt. Detta innebär följaktligen att om du inte går med på de nya arbetstiderna har arbetsgivaren full rätt att säga upp dig. Mitt råd är dock att du försöker föra ett samtal med arbetsgivaren så att ni kan nå en kompromiss.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du vart välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,


Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?