Får arbetsgivaren ändra mina arbetstider utan mitt tillstånd?

jag jobbar på ett åkeri som truckförare jag jobbar tre dagar i veckan onsdag-fredag från 0500-1950 som jag trivs med jag bor 16,5 mil från jobbet så jag ligger över på arbetsorten nu vill arbetsgivaren att jag skall jobba 5dgr i veckan och det kan inte jag göra efter som jag har en familj hemma jag skulle bara vara hemma på lördagar jag ligger alltså borta när jag jobbar och jag vill inte sluta.om jag inte kan arbeta dom tiderna så är det väl arbetsgivaren som får omplasera mig eller säga upp mig

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arbetsgivarens möjligheter till förändring av arbetstagarens tjänst

En arbetsgivare har långtgående omplaceringsmöjligheter och möjligheter till att på andra vis ändra arbetstagarens tjänst. Omplaceringsrätten är en del av arbetsgivarens arbetsledningsrätt som följer av § 32-rättigheterna. Principen innebär att arbetsgivaren fritt får leda och fördela verksamhetens arbete och därutöver fritt anställa samt fritt säga upp anställda. Omplacering av arbetstagare eller förändring av dess tjänst får enbart göras inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet.

Arbetstagarens arbetsskyldighet

En arbetstagares arbetsskyldighet bestäms av anställningsavtal, kollektivavtal samt allmänna rättsliga principer. Ett exempel på en ledande princip för arbetstagarens arbetsskyldighet är 29/29-principen. Principen utgörs av följande tre delar:

1. Det ska vara arbete för arbetsgivarens räkning.

2. Arbetet ska ha ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet.

3. Det ska falla inom arbetstagarens allmänna arbetskvalifikationer.

Utifrån ovanstående punkter samt aktuella avtal görs en helhetsbedömning.

Slutsats

Arbetsgivarens möjligheter till omplacering och att ändra din tjänst är omfattande och långtgående. Huvudregeln är att så länge arbetsgivaren håller sig inom ramen för arbetsskyldigheten så håller arbetsgivaren sig till sin givna rätt. Detta innebär följaktligen att om du inte går med på de nya arbetstiderna har arbetsgivaren full rätt att säga upp dig. Mitt råd är dock att du försöker föra ett samtal med arbetsgivaren så att ni kan nå en kompromiss.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du vart välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000