Får arbetsgivare öppna all post?

FRÅGA
Min arbetsgivare har öppnat post från Arbetsmiljöverket som var ställt till mig enligt följande: Att. Huvudskyddsombud xxx xxx Företag xxx Adress xxx Ort xxxVad gäller?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är som huvudregel brottsligt att öppna och läsa en annan persons post. Den som gör detta kan göra sig skyldig till brottet brytande av posthemlighet (BrB 4 kap 8 §). Straffet för det är böter eller fängelse i högst två år. Normalt räcker det att öppna posten för att straffrättsligt ansvar ska kunna bli aktuellt. För brottet krävs dock ytterligare att postförsändelsen innehåller något slags meddelande, att brevet utfärdats av ett postbefordringsföretag såsom Postnord, att det öppnats under befordran och att det öppnas olovligen. Med under befordran menas att exempelvis postförsändelsen inte ska ha hamnat i din privata brevlåda utan exempelvis i en grannes. Brottet är tänkt att avse en postförsändelse under tiden från att den har sänts iväg tills att den når mottagaren.

En annan situation, om någon exempelvis tar post ur någon annans brevlåda eller tar något som ligger förseglat på ett skrivbord eller som förvaras låst kan det istället bli brottet intrång i förvar (BrB 4 kap 9 §). Straffet är även här böter eller högst två år i fängelse. I ditt fall, om brevet kommit fram och är förseglat och exempelvis ligger på ditt skrivbord är det troligtvis intrång i förvar det rör sig om. Det avgörande är att brevet eller postförsändelsen är förseglad. För båda brotten, intrång i försvar och brytande av posthemlighet, krävs det att personen har uppsåt och alltså inte öppnat breven av misstag.

I ditt fall blir frågan även aktuell om breven är jobbrelaterade eller inte. Om så är fallet kan det vara ok för arbetsgivaren att i vissa fall läsa sådan arbetsrelaterad post. Men detta brevet var från Arbetsmiljöverket, ställt till dig som huvudskyddsombud personligen. Då skyddsombuden på en arbetsplats representerar arbetstagarna och arbetar för deras intressen angående arbetsmiljön är det inte lämpligt att arbetsgivaren tar sig friheten att läsa ombudens brev och brevet borde inte anses vara ställt till arbetsgivaren.

Det är troligt att ett brott har begåtts men för ett säkert svar angående detta kan jag råda dig att kontakta Lawlines jurister om du önskar gå vidare med ärendet. Här kan du boka en tid.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!


Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1091)
2021-01-18 Hur kan jag gå tillväga om jag blir utsatt för hot?
2021-01-17 Olovligt nyttjande av vattenbrunn
2021-01-16 Får man öppna någon annans brev?
2021-01-04 Är det brottsligt att föra en loggbok över en annan person?

Alla besvarade frågor (88196)