Får ambulanspersonal bära kniv?

2020-06-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, jag kommer inom några år att börja jobba på ambulansen. Min fråga är: får jag bära en hopfällbar kniv på jobbet (blad längd cirka 10cm) då den kan komma väl till hand om man behöver skära loss någon.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiseras lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Enligt 1 §, stycke 1 är utgångspunkten att knivar är förbjudna på allmän plats, inom skolområden samt i fordon på allmän plats. Det finns dock ett undantag i 1 §, stycke 2 som säger att förbudet inte gäller om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.

Den första del av undantaget avseende föremål som ingår i utrustning för viss tjänst tar främst sikte på exempelvis batonger som bärs av poliser, väktare och ordningsvakter och mig veterligen finns det ingen särskild föreskrift som anger att kniv eller dylikt även ingår i en ambulanspersonals utrustning. Det blir framför allt den andra delen av undantaget som aktualiseras i ditt fall. Detta undantag tar framför allt sikte på sådana knivar och föremål som behövs för arbete eller friluftsaktiviteter. Sådan utrustning som en hantverkare bär med sig för sitt arbete omfattas alltså i regel inte av knivförbudet. Det aktuella undantaget omfattar i regel även knivinnehav som framstår som naturligt, exempelvis mindre fickknivar.

Sammanfattningsvis.

Mot bakgrund av detta skulle jag säga att även om knivinnehav på allmän plats som utgångspunkt är förbjudet borde ditt arbete som ambulanspersonal motivera ett innehav av en mindre kniv på ungefär samma grunder som för en hantverkares del. Jag uppmanar dig dock om att för säkerhets skull stämma av med din framtida arbetsgivare hur de ser på sådana här situationer. För även om innehavet inte strider mot förbudet i lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål kan det ändå anses olämpligt och eventuellt strida mot arbetsgivarens interna riktlinjer.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Sandra Kjellberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2506)
2020-12-04 Rådgivning inom straffrätt
2020-12-03 Måste man hjälpa att barn som trillat?
2020-12-03 Kan åtal väckas mot en avliden och blir då dennes arvingar återbetalningsskyldiga?
2020-12-02 Försvinner brotten helt vid gallring från belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (86938)