Får äkta makar bevittna en namnteckning?

2019-03-26 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
får äkta makar bevittna en namnteckning ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om makar får bevittna en namnteckning på ett avtal. Många tror att avtal och namnteckningar måste bevittnas för att vara giltiga, men det är faktiskt bara ett visst antal avtal som måste bevittnas. Andra avtal behöver alltså inte bevittnas för att gälla. Testamente och framtidsfullmakt är två exempel på sådana avtal som måste bevittnas. Erkännande av faderskap och säljarens underteckning när man köper en fastighet är två andra avtal som måste bevittnas.

Du skriver inte vilken namnteckning det är du syftar på, så jag kommer ge dig lite information om vad som gäller för dessa fyra avtal.

Testamente
För att kunna bevittna ett testamente krävs två vittnen, som måste vara över 15 år och inte får vara psykiskt sjuka. Dessutom får vittnen inte vara för nära besläktade med testatorn. En äkta make till den som skriver testamentet får inte vara vittne (10 kap. 4§ Ärvdabalken).

Framtidsfullmakt
Även för framtidsfullmakter krävs två vittnen. För övrigt gäller samma regler som för testamente (4 § lag om framtidsfullmakter). Inte heller här får alltså en äkta make vara vittne.

Erkännande av faderskap
För att kunna bevittna erkännande av faderskap krävs två vittnen (1 kap. 4§ Föräldrabalken). I övrigt gäller lagen med särskilda bestämmelser om vittne vid särskilda rättshandlingar. Där framgår att vittnet inte får vara under 15 år eller psykiskt sjuk. Som vittne får inte heller vara den som erkännandet av faderskapet berör. Därför får inte exempelvis barnets mamma vara vittne.

Säljarens underteckning vid fastighetsköp
Även gällande det här avtalet finns ett krav på två vittnen (20 kap. 7§ Jordabalken). Annars gäller reglerna i lagen med särskilda bestämmelser om vittne vid särskilda rättshandlingar. Inte heller här får ett vittne vara under 15 år eller psykiskt sjuk. Vittne får inte heller vara den som avtalet berör. Berör avtalet den äkta makan får vederbörande alltså inte vara vittne.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emelie Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (273)
2019-07-02 Är avtalen som anställd ingått giltiga - ställningsfullmakt
2019-06-27 Jag har köpt en för mig alldeles för dyr bil under påverkan av psykisk störning. Hur gör jag avtalets ogiltighet på grund av detta gällande gentemot säljaren?
2019-06-21 Kan jag bli krävd på prestation enligt ett avtal som jag inte skrivit under?
2019-06-21 Utpressats till att ta lån för annans räkning

Alla besvarade frågor (71166)