Fängelsebesök

2015-03-26 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hejsan, jag har en vän som precis åkt in i fängelse, på en låst anstalt. Jag är dömd sedan fyra år tillbaka, fick lite timmar i samhällstjänst och två års skyddstillsyn som är över sedan ett tag tillbaka. Finns det någon chans att jag kan besöka honom? Eller blir det övervakat besök kanske? Tack så mycket!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Besök hos fängelseinterner regleras i 7 kap. fängelselagen (FL). FL 7 kap. 1 § stadgar att besök får tas emot i den utsträckning det lämpligen kan ske, med vilket avses anstaltens praktiska förutsättningar. Ett besök kan vägras på tre grunder, som också stadgas i FL 7 kap. 1 §, nämligen följande:

1. om besöket kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom kontroll enligt (7 kap.) 2 eller 3 §,
2. om det kan motverka den intagnes anpassning i samhället, eller
3. om det på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon annan.

Vägransgrunderna ska tillämpas restriktivt och jag kan inte se att du inte skulle få besöka din vän. Dock är det möjligt att du måste underkastas kroppsvisitation/kroppsbesiktning och/eller att besöket övervakas.

Med vänlig hälsning,
David

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2397)
2020-08-04 Vittnens straffrättsliga ansvar i en rättegång
2020-08-02 Hur sker gallringen från belastningsregistret?
2020-07-31 Är fällknivar utan egg olagliga?
2020-07-31 När gallras misstankeregistret?

Alla besvarade frågor (82649)