FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder18/07/2020

Fängelse för stöld mycket osannolikt

Hej, jag är en ensamstående mamma utan jobb i ålder 43 med fyra barn under 14 år där två av barnen ligger mellan 1-3 år och ett barn som är 21 år och dom andra två som är mellan 12-14 år. blev tagen för stöld i matbutik för 1700 kr och vill vet om jag kan få fängelse med tanke på hur små barnen är och att det är mitt första brott.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Stöld är ett brott som regleras i 8 kap 1 § i Brottsbalkan. Där anges att straffskalan är fängelse upp till 2 år. 26 kap 1 § anger att fängelse inte får understiga 14 dagar. Straffet för stöld hamnar alltså mellan 14 dagar till 2 års fängelse. Dock för att faktiskt kunna dömas för fängelse krävs följande:

Det återfinns en presumtion mot fängelse i 30:4 BrB. Det finns endast 3 sätt att bryta denna presumtion. Risken för återfall, brottets art samt brottets straffvärdes. Straffvärdet för brottet måste motsvara 1 års fängelse för att presumtionen ska brytas.

I och med att du begick stöld för ett lågt värde, talar mycket för att själva straffvärdet motsvarar några månaders fängelse. Detta innebär att presumtionen för fängelse inte bryts av straffvärdet.

Du har tidigare inte heller begått några andra typer av brott, varav återfallsrisken i princip är icke existerande, presumtionen bryts inte av återfall heller.

Stöld utgör inte ett artbrott generellt enligt NJA 2009 s 559. Presumtionen mot fängelse bryts inte. Detta innebär att fängelse kommer inte delas ut som straff utan villkorlig dom eller skyddstillsyn blir aktuellt, eventuellt i samband med samhällstjänst.

Vad innebär detta för dig - Mycket talar för att du inte kommer få fängelsestraff utan antigen böter, villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Oscar RudénRådgivare