Familjehemsplacering enligt SoL.

2015-01-24 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Varan dotter är sol placerad i ett familjehem har vi rätt till att ta hem hon då?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Av din fråga framgår att ditt barn är placerat i familjehem med stöd av Socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen hittar du här. En placering enligt socialtjänstlagen är frivillig. Mot bakgrund av detta bör det inte vara några problem för dig att få hem din dotter. Min rekommendation är att du tar kontakt med din handläggare på socialtjänsten och diskuterar frågan med honom eller henne.

Socialnämnden kan dock, på grund av din ändrade inställning till frivillig placering, behöva ta ställning till om en ansökan till Förvaltningsrätten gällande tvångsvård enligt LVU är nödvändig. Det ska tilläggas att det krävs brister i barnets hemmiljö som är av allvarlig karaktär eller att ungdomens beteende är av nedbrytande karaktär för att tvångsvård enligt LVU ska vara aktuellt. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) hittar du här.

Med vänlig hälsning,

Jakob Borin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll