Falskt anklagad i media – förtal och skadestånd

FRÅGA
Hej, det har skrivits om mig personligen och mitt företag i en tidning med falska anklagelser. Det står att jag har lurat mina kunder och varning till andra. Det har också skrivits på sociala medier på olika sidor om detta. Det är mycket falska anklagelser och jag känner mig otroligt kränkt. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din situation ser jag främst två juridiska möjligheter för dig: dels kan du kan polisanmäla personerna som skrivit om dig, alternativt väcka enskilt åtal, vilket kan leda till att de blir fällda för förtal, och dels kan du kan kräva skadestånd av personerna (genom stämning hos tingsrätt).

1. Har du blivit utsatt för något brott?

En person blir dömd för förtal om personen utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning (5 kap 1 § brottsbalken).

Om en person däremot är skyldig att att uttala sig, eller om det är försvarligt att lämna uppgiften och uppgiften är sann eller om personen hade skälig grund för den döms personen däremot inte för förtal (5 kap 2 § brottsbalken)

I ditt fall har du och ditt företag blivit omnämnt i en tidning och i sociala medier och frågan är inledningsvis om uttalandena om dig och ditt företag typiskt sett utsätter dig för andras missaktning. För att så ska vara fallet ska uppgifterna vara av nedsättande beskaffenhet, vilket jag anser är fallet när uppgifterna handlar om att du lurar dina kunder (bedömningen går ut på att avgöra om det är kränkande av en persons anseende i de särskilda kretsar som han tillhör, dvs. varken enligt en allmän uppfattning i samhället eller vad du faktiskt känner).

Det är däremot inte förtal att lämna uppgiften om det är försvarligt att lämna uppgiften och uppgiften är sann eller personen som lämnade den hade skälig grund för den. I ditt fall är det eventuellt försvarligt att säga att påstå att du lurar dina kunder – intresset av hindra att fler kunder blir lurade kan väga över ditt intresse av att inte bli kränkt. Den är frågan är däremot svår att diskutera utan mer utförliga uppgifter om vad du påstås ha lurats om osv. Även om det är försvarligt att lämna uppgiften är det eventuellt förtal ändå –uppgifterna är inte sanna och eventuellt finns heller inte skälig grund för dem.

Eventuellt har du alltså blivit förtalad av personerna som har skrivit om dig och ditt företag. Däremot kommer åklagare inte att väcka åtal, s.k. allmänt åtal, så länge inte du själv anger brottet till åtal och fallet är påkallat från allmän synpunkt (5 kap 5 § BrB). Det här blir endast aktuellt i vissa undantagsfall och det är därför högst troligt att du själv kommer att behöva väcka åtal, s.k. enskilt åtal, och då själv bedriva utredning och så vidare.

2. Möjlighet till skadestånd

Om du har blivit utsatt för förtal finns eventuellt möjlighet till ersättning om du till följd av uttalandena har lidit förmögenhetsskada (2 kap 2 § skadeståndslagen) – t.ex. genom att ditt företag har fått mindre intäkter till följd av de falska uppgifterna – eller om du har lidit skada pga att din ära allvarligt har kränkts (2 kap 3 § skadeståndslagen). Dessa bedömningar blir däremot svåra att göra utan mer utförliga uppgifter om din situation.

Vänliga hälsningar,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1042)
2020-10-23 Finns det grund för att anmäla för förtal?
2020-10-22 Utpekande vid förtal
2020-10-21 Vad kan jag göra om jag misstänker att jag blivit utsatt för ärekränkningsbrott?
2020-10-20 Publicering av dom på sociala medier

Alla besvarade frågor (85300)