Falskt anklagad för brott

Hur bemöter jag anklagelser om att vara pedofil från min nya flickväns bittra ex? Bara en anklagelse kam förstöra mitt liv både socialt och ekonomiskt.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man felaktigt blir anklagad för att ha begått brott kan personen själv som kommer med anklagelserna dömas för några olika brott beroende på omständigheterna. Falsk angivelse 15 kap 6 § BrB, falsk tillvitelse 15 kap 7 § BrB och förtal 5 kap 1 § BrB kan vara de relevanta brotten här. Du kan alltså polisanmäla personen som anklagar dig.


Om personen i fråga har anmält dig till polisen blir brottet falsk angivelse aktuellt. Personen ska veta att du är oskyldig men ändå gör anmälan till polisen.

Om personen i fråga har talat med eller kontaktat en åklagare eller polis till exempel och anger dig som skyldig till brott blir brottet falsk tillvitelse aktuellt. Personen kan peka ut dig som skyldig men även kan man fällas för brottet om man medvetet lämnar oriktiga uppgifter som är besvärande. För båda dessa brotten krävs det att personen som anmäler är medveten om att den anklagade är oskyldig. En viktig skillnad mellan brotten är att för falsk angivelse ska personen ha uppsåt eller syfte att personen ska dömas för brott. För falsk tillvitelse behöver inte syftet ha varit en dom utan endast att lämna oriktiga uppgifter för att orsaka problem för personen i fråga.

Om personen som anklagar dig inte varit i kontakt med någon myndighet utan mer sprider rykten är det troligtvis brottet förtal som blir aktuellt. Förtal är ett ärekränkningsbrott och syftet med brottet är att skydda en persons ära. Det innefattar personens rykte och anseende hos andra men även personens egen känsla. För brottet förtal krävs det att personen ska utpeka dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller lämnar uppgifter för att utsätta dig för andras missaktning. Att anklaga dig för att vara pedofil eller att begå sådana sexuella brott är väldigt allvarliga anklagelser som verkligen riskerar att förstöra permanent och kan orsaka missaktning.

Det kan vara försvarligt att sprida information om en person om det kanske handlar om att varna folk men då måste personen även kunna visa att informationen är sann/hade skälig grund för den. Jag förutsätter här att uppgifterna personen sprider inte är sanna och att det inte är försvarligt.

Påföljden för förtal är böter men om det anses vara ett grovt brott kan det bli böter eller fängelse i högst två år. Omständigheter som talar för grovt brott är uppgiften i sig och i hur stor omfattning spridningen skett och om den varit ägnad att medföra allvarlig skada. Spridning på internet av allvarliga anklagelser/bilder/videor är troligtvis grovt förtal till exempel. Det krävs inte alltid stor spridning utan det kan vara tillräckligt allvarligt om anklagande uppgifter lämnas till personer i den anklagades omgivning, såsom arbetsgivare och familj. Normalt väcker åklagaren åtal för brott men för förtal, grovt förtal och förolämpning ligger initiativet istället hos den som är offret för sådant brott. Detta gäller dock inte om personen är under 18 eller det är påkallat från allmän synpunkt. I andra fall är det ansett att du får avgöra själv om du vill ta ärendet vidare.

Sammanfattningsvis kan du polisanmäla personen som kommer med dessa hemska anklagelser mot dig. Beroende på hur personen spridit informationen (till myndigheter eller endast ryktesspridning) kan det bli fråga om olika brott. Om du vill få vidare med ärendet kan det vara bra att ha något slags bevis på att personen kommit med sådana påståenden. I Sverige råder fri bevisföring så alla relevanta bevis kan vara till din fördel. Några exempel kan vara vittnen och meddelanden.

Om du har mer frågor kan du ställa fler eller boka ett möte med en jurist här på Lawline.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Lisa OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo