Falskt anklagad för att vara en brottsling

FRÅGA
Jag blev falsk anklagat hos min rektor av en elev för sexuell styrning .Rektor tar parti med eleven utan bevis jag mår dåligt av denna anklagelse och jag vet inte vad jag ska göra.Jag har begärt mot anmälan för falsk anklagelse, en polis anmälan och föräldrar träff med eleven allt blev nekat av min rektor.Vad ska jag göra jag mår jätte dåligt hjälp. MVH
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fundering.

Så som jag uppfattar frågan så vill du ha hjälp med hur du skall agera. Du skriver att du blivit falskt anklagad av en elev för sexuell styrning. Jag vet inte vad du syftar på här men utgår från att det är en brottslig gärning du blivit anklagad för. Du har redan gjort en polisanmälan för falsk angivelse och din rektor har inte tagit tag i mötet som skall hållas med eleven. När det kommer till lagstiftningen vid frågan om brott så hittar man dessa i Brottsbalken (BrB).

Kan det vara ett förtal?

Blir man falskt anklagad för att vara en brottsling kan det vara förtal och detta är ett brott (5 kap. 1 § BrB).

För att det skall vara ett förtal krävs det även att syftet med anklagelsen är att få andras missaktning som innebär att andra ska se ned på dig. Det framgår inte till vem eleven uttalat sig om att du begått en brottslig gärning men i det fall eleven sagt det till annan än rektorn som inte tillhör din skola som är en myndighet kan det vara frågan om ett förtal.

Det finns situationer då det inte är frågan om ett förtal. En sådan situation föreligger om man är skyldig att uttala sig (till exempel vid en rättegång) eller om det annars med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att lämna uppgiften (5 kap. 1 § andra stycket BrB). Eftersom du redan gjort en polisanmälan så får du se vart den leder och om det blir frågan om ett förtal.

Kan det vara en falsk tillvistelse eller falsk angivelse?

Skulle det istället vara så att eleven har gjort en anmälan till en myndighet (till exempel polisen) och påstår att du begått ett brott, så kan det vara frågan om en falsk tillvistelse. Utöver den falska anklagelsen så krävs det även att personen vet om att det inte är sant (15 kap. 7 § BrB).

Uppfylls de krav som tidigare angetts för falsk tillvistelse och en anmälan till polisen görs i syfte att du skall bli åtalad så kan det anses vara ett grövre brottet som kallas falsk angivelse (15 kap. 6 § BrB).

Skolans ansvar

Eftersom anmälan redan gjorts och polisen vet om den falska anklagelsen så ligger ansvaret nu hos polisen och rektorn bör inte vidta några åtgärder som faller inom polisens arbete.

Avslutande ord

Det är svårt att göra en fullständig bedömning eftersom jag vet så lite om situationen. Du får gärna höra av dig igen om jag inte svarat på det du var ute efter eller om du har fler juridiska frågor.

Du skriver även att du mår dåligt och skulle då vilja rekommendera dig att ringa till Brottsofferjouren för stöd. Hoppas du fått svar på din fråga och att den varit till hjälp. Vänliga hälsningar,

Tilde Skånvik
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (947)
2020-05-26 Fråga om förtal
2020-05-25 Det kan vara brottsligt att lämna en falsk orosanmälan till socialtjänsten
2020-05-20 Vem kan väcka åtal för förtal av en avliden?
2020-05-18 Berätta för chef om kollegas beteende - förtal?

Alla besvarade frågor (80335)