Falska rykten på sociala medier, är det förtal?

FRÅGA
Min ex-flickvän som ör 16år gammal sprider rykten på sin snapchat story.I somras gjorde jag och mitt ex slut och det var ett relativt dåligt slut. Jag sket i henne medans hon nu månader senare sprider både sanna och falska rykten om förhållandet. Hon har postat flera lögner om hur jag är som person även när jag bett henne sluta göra de. Hon har vridit på sms och lagt upp dem med uppsåt för mig att se dålig ut. En av mina bekanta hade till och med frågat henne varför hon lägger upp de hon gör varav svaret var att "hon ville ha hämnd". Något som varken jag eller min bekanta kunde förstå. Storyn ses av minst ett 30-tal personer och jag har vid två tillfällen bett henne att sluta. Vid flera tillfällen har även indirekta hot lagts upp. "Hoppas han blir rånad", "Hoppas han blir jumpad" (slang för misshandlad). Som jag uppfattat de så kan dessa såkallade stories på snapchat vara förtal. Är det möjligt att väcka åtal genom polisanmälan eller är ryktesspridning via snapchat (sociala medier) okej?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I detta fall aktualiseras brottet förtal (5 kap. 1 § första stycket brottsbalken (BrB)). Brottet har begåtts när någon pekat ut en annan person såsom "brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt" eller annars lämnat uppgift som är "ägnad att utsätta denne för andras missaktning". Undantaget från förtal är om den som uttalat sig varit skyldig att göra det eller om det med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgift i saken. Vidare måste hen visa antingen att uppgiften var sann eller att hen hade skälig grund för den (5 kap. 1 § andra stycket BrB).

Lämnat uppgift: En uppgift ska ha lämnats till tredje man, dvs. att det krävs att en uppgift lämnats till någon annan än den beskyllde(dig). Du skriver att hon talar bakom din rygg framför alla du känner och lägger ut era meddelanden på sociala medier. Därmed bedömer jag att detta rekvisit är uppfyllt, då en tredje man har fått ta del av dessa uppgifter..

Nedsättande uppgift: Med detta menas att uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet. Det krävs alltså inte att uppgiften är nedsättande enligt allmän uppfattning i samhället, utan det är tillräckligt att uppgiften är ägnad att utsätta någon för andras missaktning. Uttrycket "ägnat att" innebär att den uppgift som lämnas typiskt sett ska utsätta den beskyllde för andras missaktning, men det behöver inte bevisas att personen faktiskt har blivit utsatt för missaktning. Hovrätten anförde i ett mål att: "det är svårt att tänka sig situationer när det är försvarligt att på en arbetsplats sprida en uppgift att en anställd inte är psykiskt frisk". Med tanke på hur uppgifterna får dig att må och även hovrättens mening som styrker karaktären av uppgiften, bedömer jag att dem är nedsättande.

Undantaget: Exempel på situationer när någon kan åberopa skyldighet att uttala sig är vittnesmål, polisförhör samt andra förhör eller utredningar som äger rum inför domstolar eller administrativa myndigheter vid prövning av mål och ärenden.Vid försvarlighetsbedömningen beaktas att den vidsträckta yttrandefriheten är grundvalen för ett demokratiskt samhällsskick. Jag bedömer att undantaget inte är tillämpligt här då han medvetet sprider rykten om dig framför din omgivning och att det inte finns någon ursäkt till det.

Hur kan du gå vidare? Hennes gärning uppfyller alla rekvisit för brottet förtal och det finns inga ursäktande/rättfärdigande omständigheter. Det du kan göra och det råder jag dig till att göra är att du kan göra en anmälan hos polisen. Detta kan du göra genom att ringa till polisen på 114 14 eller besöka polisstationen. Om du bestämmer dig för att göra en polisanmälan är det viktigt att se till att du har bevis på vad som gjorts, annars kan det dessvärre vara svårt att göra något åt saken. Du bör dock vara medveten om att åklagaren inte har allmän åtalsrätt vid ärekränkningsbrott (t.ex. förtal) (5 kap. 5 § BrB). Initiativet till att väcka åtal om förtal ligger hos dig som blir utsatt. Trots detta får åklagaren väcka åtal om du är under 18 år eller om du anger brottet till åtal och detta anses påkallat från allmän synpunkt (5 kap. 5 § andra meningen BrB). Om undantagen inte är tillämpliga, innebär det att du driver målet själv och ifall du förlorar riskerar du att behöva stå för både dina egna och exets rättegångskostnader. Jag rekommenderar dig därför att du försöker få mer juridisk hjälp, exempelvis genom att ta kontakt med Lawlines telefonrådgivning. Du hittar oss här: http://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Maryam Naqqar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93108)