Falska påståenden och kränkningar

FRÅGA
Vart gör gränsen för när en granne/kollega trakasrrar mig och min partner via sms. Trots att vi bor i samma port men inte vågar ta en diskussion öga mot öga.Mer eller mindre påstår att vi mobbar hennes barn......och dessutom nästan försöker framhäva att min partner skulle vara pedofil.Slutligen försöker framhäva att min partner skulke ha trillat dit i ett missbruk som han varit ren ifrån i minst 10 år Hon vill även försöka påstå att det kommer sluta med att han skulle misshandla mig.
SVAR

Hej,

Tack för Er fråga!

Förtal, 5:1 BrB

Detta kan utgöra brottet förtal enligt 5:1 BrB. Den brottsliga gärningen begås av den som sprider uppgifter som pekar ut en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller som på något annat sätt lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Gärningsmannens mål med uttalandet ska vara att skada en persons anseende hos andra. För att dömas till ansvar räcker det med att gärningsmannen har för avsikt att uppgiften skadar offrets rykte, dvs. att det inte behövs att ryktet de facto har skadats. Uttalandena måste dock ha nått en tredje person. I Ert fall har hon endast skickat meddelandena till dig/Er och då kan man ifrågasätta om uppgiften lämnats till annan person.

Att uppgifterna är sanna eller att uppgiftslämnaren var skyldig att uttala sig kan vara ansvarsfriande grunder, enligt 5 kap. 1 § brottsbalken. Det straffbara i bestämmelsen är dock inte uppgiftens sanningshalt, utan att lämna en kränkande uppgift om någon. Av den anledningen är det endast tillåtet att bevisa sanningshalten om uppgiftslämnaren hade en skyldighet att lämna uppgiften. Denna grund är inte aktuell i detta fall.

Förtal är ett målsägandebrott enligt 5 kap. 5 § brottsbalken, vilket innebär att målsägande (dvs. den kränkte) får väcka åtal för brottet. Målsägande behöver alltså inte vänta på åklagarens beslut att väcka åtal.

Förolämpning, 5:3 BrB

Om de uppgifterna endast når den berörda personen kan det istället utgöra förolämpning enligt 5:3 BrB. Det förutsätts att gärningsmannen "smädar en annan person genom ett kränkande tillmäle" t.ex. genom beskyllning eller annat skymfligt beteende mot den berörda personen.

Ofredande, 4:7 BrB

Flera trakasserande SMS kan möjligtvis anses vara ofredande. Antalet SMS som krävs för att utgöra ofredande är oklart, men återkommande SMS med det innehåll som Ni nämner kan utgöra brott.

Förtal, här

Förolämpning, här

Ofredande, här

Min slutliga rekommendation är att Ni anmäler detta till polisen som även kan hjälpa Er med ansökan om kontaktförbud.

Hoppas svaret var till Er hjälp och att allt löser sig!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1072)
2020-11-29 brottsligt att anklaga någon för brott?
2020-11-28 Inskränkningar i tryckfriheten
2020-11-28 Är det brottsligt att sprida en dom?
2020-11-28 Hur begär man skadestånd till följd av förtal?

Alla besvarade frågor (86657)