Falska anklagelser

Det är mycket prat om den 24 april för det ska tydligen vara någon nationell våldtäkts dag och då har jag sätt att alla lägger ut en bild om det och då tänkte jag att kan ja också kan lägga ut den bilden men får till svar av en person då som skriver personligen till mig att jag bidrar till den dagen jag har inget rättigheter ingen talan eller något jag mår själv dåligt över att jag får höra hur jag bidrar till en så fruktansvärd sak. Vet inte vad jag ska göra i det här läget

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hej jag förstår att du mår dåligt över incidenten. Däremot vet jag inte vad för bild du har lagt ut som senare har väckt reaktion hos denna person.

Den som anklagar en oskyldig person för att ha begått ett brott kan själv göra sig skyldig till brott: falsk angivelse respektive falsk tillvitelse. Dessa brott regleras i Brottsbalken (BrB).

Falsk angivelse innebär att en person uppsåtligen, alltså med syfte att få en viss följd, gör en anmälan om brott mot en person trots att hen vet att personen är oskyldig (15 kap. 6§ BrB).

Anmälan ska ha gjorts till relevant myndighet, exempelvis Polisen, och den som gjort anmälan ska ha haft kunskap om att personen den anmält är oskyldig.

Falsk tillvitelse innebär att en person kontaktar exempelvis åklagare, polis eller annan myndighet och pekar ut någon annan för brottslig gärning eller lämnar andra oriktiga besvärande uppgifter om en person, 15 kap 7§ BrB. Den som lämnat uppgifterna måste haft kunskap om att personen den pekat ut är oskyldig. Till skillnad från falsk angivelse behöver den som lämnat uppgifterna inte haft som syfte att den utpekade ska dömas för ett brott, det räcker med att peka ut/lämna oriktiga uppgifter om annan person för att besvära denne.

Den som pekar ut en annan person som brottslig, klandervärd i sitt sätt att leva, eller lämnar andra uppgifter som kan orsaka andras missaktning kan göra sig skyldig till brottet förtal enligt 5 kap. 1§ BrB. Personen som pekats ut måste tagit del av uppgifterna, och syftet ska varit att andra ska missakta den utpekade personen.

Att medvetet anmäla en oskyldig person, utpeka någon som brottslig, eller lämna andra oriktiga uppgifter om en person kan alltså utgöra flera olika brott. Det ni kan göra är att kontakta Polisen och göra en anmälan mot personen/personerna ifråga.

Däremot framgår det av det du skriver att denna person har skrivit till dig privat, i detta fall har denna person uttryck sina tankar som du kan välja att bortse från. Men om du uppfattar personens ord som klandervärda i ditt sätt att leva, kan personen ha gjort sig skyldig till förtal. Men av vad jag själv har förstått av din situation, så har denna person skrivit till dig att du bidrar till att denna dag vilket inte är tillräcklig grund för förtal. Jag uppfattar inte riktigt vad du mår dåligt över, är det så att du mår dåligt över den bilden som du la ut då kan du radera den.

Vänligen,

Maryam NaqqarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo