Falsk tillvitelse och förtal

FRÅGA
En mamma har anmält en pappa för sexuella övergrepp av deras barn under pågående vårdnadstvist både till soc och polisen. På båda instanserna lades allt ner då mamman inte ansågs vara trovärdig. Hon har även anmält honom för mängder med andra saker som att barnen är smutsiga mm efter att hon förlorade boendet av barnen. Nu kommer det in en soc anmälan cirka 1 gång i månaden. Hon tar även kontakt med ex skolpersonal och berättar om sin oro över att barnen blir sexuellt utnyttjade och inte mår bra hos pappan vilket leder till att dom måste göra en soc anmälan. Soc har gjort flera hembesök men aldrig funnit några brister. Kan man anmäla henne för falsk tillgivelse eller förtal? Pappan bor i en liten ort och falska rykten om att han skulle vara pedofil skulle kunna vara ödestigert med jobb mm. Går det att stoppa på nått sätt då hon verkar använda systemet för att trackasera pappan. Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En person, här mamman, som hos myndighet falskt anger en annan person för brottslig gärning och myndigheten med anledning av detta måste ta upp en anmälan angående det påstådda brottet, har gjort sig skyldig till falsk tillvitelse, se 15 kap. 7 § brottsbalken (här). Myndigheter vars verksamhet berör barn, till exempel socialstyrelsen i fallet, måste ta upp anmälan om det kommer till deras kännedom eller misstanke att barn far illa är, 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (här).

Att mamman till ett flertal personer påstår att pappan misstänks har gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande av barnen, alltså en brottslig gärning, utgör förtal, 5 kap. 1 § brottsbalken (här).

Det verkar alltså som att mamman i det här fallet har gjort sig skyldig till två brott, vilket kan anmälas hos polis. Gällande huruvida det går att stoppa mammans anmälningar och uttalanden är desto svårare, eftersom myndighet som sagt har en skyldighet att ta upp anmälan vid oro av att ett barn far illa. Jag råder er att åtminstone vända er till polis och anmäla händelserna.

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll