Falsk angivelse + hemliga tvångsmedel

2015-06-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej,,Tillexmpel om nån går till polisen,,för att ljuga om dig,,och säger att du är en pedofil,,men du är inte det,,får polisen då hemligt videofilma ditt hem.Vänligen jens
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedan att redogöra generellt för när kameraövervakning samt andra aktuella tvångsmedel får ske.

Kameraövervakning (27:20a RB) på det här sättet, med syfte att ta reda på om brott begås eller inte, kallas hemligt tvångsmedel. I detta fall finns två möjligheter till att sätta in sådan övervakning:

1) Om brottets straffvärde (brottets allvarlighet) överstiger fängelse i två år, någon är skäligen misstänkt för brottet och det är av synnerlig vikt för utredningen. (27:20a-b RB)

2) Om det inte finns någon som är skäligen misstänkt för brottet får kameror installeras där ett brott har begåtts i syfte att fastställa vem som skäligen misstänks för brottet om åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. (27:20c RB)

Det finns även ett tvångsmedel (27:20d RB) som heter hemlig rumsavlyssning som får användas vid våldtäkt mot barn (6:4 BrB) om omständigheterna är sådana att fängelsestraffet kan bli längre än 4 år. Desamma gäller grovt sexuellt övergrepp mot barn (6:6 BrB), också om omständigheterna är så att fängelsestraffet kan väntas bli längre än 4 år. För att sådant tvångsmedel ska vara aktuellt krävs att det finns någon som är skäligen misstänkt för ett brott och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen.

Vad gäller den falska anklagelsen så finns det i Sverige ett brott som heter falsk angivelse. Detta regleras i 15:6 BrB och innebär att anklaga någon som man vet är oskyldig för att få denne dömd till ansvar. Om personen som falskt angivit dig vet att du inte har gjort dig skyldig till övergrepp kan du anmäla och således få talan väckt mot den här personen.

Hoppas det löser sig för Dig!

Linn Kanter Pergament
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2378)
2020-07-08 F.d sambo har förstört tillhörigheter
2020-07-06 Indraget körkort vid narkotikabrott?
2020-07-01 Provocerad till att knuffa annan - hur ser lagen på detta?
2020-06-30 Vad händer om man fyller 18 efter brottstillfället men innan rättegång, samt vad händer om straffbud ändras efter begånget brott

Alla besvarade frågor (81771)