Falsk angivelse att anklaga någon för stöld?

En person blev igår av med sin mobil.på krogen. En anställd där så då att jag och min pojkvän stulit den (vilket vi naturligtvis inte gjort). Kan jag anmäla den anställde för falsk anklagelse?


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att den anställde ska kunna anses ha begått ett brott måste dennes handlande anses utgöra ett brott i lagens mening. Falsk anklagelse är ingen brottsrubricering i sig, men det är däremot falsk angivelse (15 kap. 6 § brottsbalken) samt falsk tillvitelse (15 kap. 7 § brottsbalken), vilket kanske var det du avsåg.

Falsk angivelse innebär att någon, med uppsåt att få denna person fälld, anger denne för ett brott som kan leda till åtal, trots att man vet att denna person är oskyldig. Anmälan ska ha skett till relevant allmän myndighet, exempelvis till Polisen. Anmälaren måste dessutom ha ett uppsåt i förhållande till sin falska anmälan och för falsk angivelse krävs även att anmälaren har uppsåt till att fälla den oskyldige till ansvar. I andra hand kan en anmälare dömas för falsk tillvitelse, vilket fordrar att någon sanningslöst tillvitar någon annan en brottslig gärning. I detta fall rör det sig snarare om att en uppgift inte ensamt är avsedd att leda till åtal, men att uppgiften är besvärande för den som anmälts.

Det framgår inte uttryckligen av din fråga huruvida den anställde anmält er till polisen (eller annan relevant myndighet), eller om hen endast uttryckt denna anklagelse till de inblandade parterna på platsen. En förutsättning för paragrafernas tillämpning är alltså att angivelse görs till någon som är på visst sätt kvalificerad, ex. till Polismyndighet. Dessutom krävs att anmälaren var medveten om att ni var oskyldiga eller att det inte fanns några anledningar att misstänka att ni inte var oskyldiga. Gjordes utpekandet endast på platsen och inte till någon relevant myndighet kan dessa brott inte komma ifråga, varför en anmälan skulle vara fruktlös.

Det man istället skulle kunna fundera kring är om förtal (5 kap. 1 § brottsbalken) blir aktuellt. En person begår förtal genom att peka ut någon som brottslig, klandervärd i sitt sätt att leva eller lämnar andra typer av uppgifter som kan orsaka andras missaktning. Det kräver dock att en annan person än den som anklagelserna angår, dvs. någon annan än er, faktiskt får del av uppgifterna. En person som lämnat en kränkande uppgift är dock fri från ansvar om det med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgift i saken. Den som lämnat uppgiften visa att uppgiften varit sann eller att uppgiftslämnaren hade skälig grund för den.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia LenmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”