FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/11/2020

Falsk angivelse

hej jag har blivit anmäld av polisen fallks angivelse hur kan dom anmäla det

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilket brott har du anmälts för?

Om en person anmäler en annan person till polis eller åklagare och påstår att denne begått ett brott med syfte att denne ska åtalas, trots att personen vet att uppgifterna är falska och personen är oskyldig, kan denne dömas för falsk angivelse, 15 kap. 6 § brottsbalken. För att falsk angivelse ska föreligga krävs att personen haft ett åtalssyfte, det vill säga ett uppsåtligt handlande. Personen ska veta att den andre är oskyldig och kan åtalas och dömas, eller åtminstone att vara likgiltig inför att sitt handlande kan leda till åtal av den andre. Det krävs alltså inte att den felaktigt angivna personen faktiskt åtalas, men det ska ha varit personens intention när den lämnade uppgifterna till polis/åklagare. Straffet för falsk angivelse är fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, böter eller fängelse i högst sex månader.

När en polisanmälan lämnas in till/upprättas hos polisen så är det första som händer att de avgör om det finns anledning att anta att ett brott begåtts. Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts, inleds en förundersökning. Du, som misstänkt, är oftast en av de sista som blir förhörd gällande brottet. I samband med förhöret har du rätt att bli underrättad om brottsmisstankarna riktade mot dig, du har då möjlighet att berätta din version av den inträffade händelsen och din inställning till brottsmisstanken.

När förundersökningen har kommit så långt att det finns någon som är skäligen misstänkt för brottet så ska denne person enligt 23 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken underrättas om misstanken när han eller hon förhörs.

Med vänliga hälsningar,


Melvin KericRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo