Faller olovlig avlyssning under allmänt åtal?

FRÅGA
Hej Lawline.Jag undrar om olovlig avlyssning av en styrelse i styrelserummet i en ideell förening faller under Allmänt åtal ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att alla brott hör under allmänt åtal så länge som det inte finns en specialregel med ett undantag från huvudregeln (20 kap. 3 § 1 st rättegångsbalken). Faller ett brott under allmänt åtal ska en förundersökning av polisen inledas så snart det finns anledning att anta att ett sådant brott har förövats (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Ett undantag till åklagarens allmänna åtalsrätt är angivelsebrott. Ett angivelsebrott innebär att brottet måste anges till polisen av den som blivit utsatt för brott för att förundersökning ska kunna inledas.

Brottet olovlig avlyssning är ett angivelsebrott (4 kap. 11 § brottsbalken). Det innebär att den som blivit utsatt för brottet måste ange att brott skett till polisen för att åklagaren ska kunna inleda förundersökning samt kunna väcka åtal.

Om den brottsutsatte inte anger brottet till polisen, får åtal endast väckas om det är påkallat ut allmän synpunkt (4 kap. 11 § brottsbalken).

Sammanfattningsvis innebär det att olovlig avlyssning inte faller under allmänt åtal. Detta beror på att olovlig avlyssning klassas som ett angivelsebrott.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1149)
2021-04-20 Är det brottsligt att ringa någon mot dennes vilja?
2021-04-20 Har arbetsgivare rätt till att läsa patientjournaler?
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning

Alla besvarade frågor (91357)