Fall av olaga hot

FRÅGA
Mina barns far är anmäld för misshandel på min son som är 16 år, han har blivit förhörd på barnahus o fått en egen advokat.Nu hotade han min son med ett järnrör o sen hotade han mig och slog det 30 cm från mitt huvud. Min son och jag har varit ensamma vid tillfällena, inga vittnen. Tror ni att han blir dömd för detta, det är våra ord mot hans.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad rör det sig om för brott?

Utifrån den information som ges gör jag bedömningen att det rör sig om olaga hot (4 kap. 5 § Brottsbalken), alternativt grovt olaga hot (4 kap. 5 § andra stycket. Brottsbalken).

Vad kan du göra?

Jag rekommenderar dig att upprätta en polisanmälan där du beskriver vad som skett. I och med att din sons far i dagsläget är anmäld för misshandel kan de gärningar du beskriver prövas samtidigt som misshandelsfallet.

Chanserna för en fällande dom

Det går inte att svara på om han kommer att bli dömd, eftersom det är upp till domstolen att bedöma om det kan anses vara ställt utom rimligt tvivel att han har begått gärningarna. När det kommer till situationer där det inte finns några vittnen kan det bli svårt att bevisa att man har blivit utsatt för brott. Det är däremot inte din uppgift att bevisa att det inträffa. Det är åklagarens och polisens arbete.

Vänligen,

Erica Rinaldo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91293)