Fakturabedrägeri

Hej!

Jag har en fakturafråga. Om en person beställer något till sin egen hemadress men fyller i att fakturan ska skickas till exempelvis dennes granne, vad har denne då begått för brott? Vad händer om grannen betalar fakturan i tron om att den har skyldighet att göra detta?

Lawline svarar

Hej och tack för dina frågor!

Vad gäller den första situationen gör sig personen - som anger fel faktureringsadress - skyldig till bedrägeri. Bedrägeribrottet regleras i Brottsbalken 9 kap 1 §. Lagtexten lyder som följer: Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år.

Att ange fel faktureringsadress är ett vilseledande som förmår motparten (leverantörsföretaget) till handling i form av ingående av avtal. Handlingen medför vinning för gärningsmannen (den beställda varan) och skada för företaget (utebliven betalning från den som beställde varan).

Om grannen betalar en felaktigt ställd faktura är det fråga om en s.k. misstagsbetalning. Mottagaren av en misstagsbetalning kan bli återbetalningsskyldig under förutsättning att denne var i god tro om att det är en misstagsbetalning samt att denne har inrättat sig efter betalningen (ex. spenderat pengarna). Då mottagaren i detta fall är ett företag blir man med allra största sannolikhet återbetalningsskyldig gentemot grannen som betalat av misstag (ett företag kan i princip inte inrätta sig efter en betalning från en privatperson).

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”