Fakturabedrägeri

FRÅGA
Hej! Jag har en fakturafråga. Om en person beställer något till sin egen hemadress men fyller i att fakturan ska skickas till exempelvis dennes granne, vad har denne då begått för brott? Vad händer om grannen betalar fakturan i tron om att den har skyldighet att göra detta?
SVAR

Hej och tack för dina frågor!

Vad gäller den första situationen gör sig personen - som anger fel faktureringsadress - skyldig till bedrägeri. Bedrägeribrottet regleras i Brottsbalken 9 kap 1 §. Lagtexten lyder som följer: Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år.

Att ange fel faktureringsadress är ett vilseledande som förmår motparten (leverantörsföretaget) till handling i form av ingående av avtal. Handlingen medför vinning för gärningsmannen (den beställda varan) och skada för företaget (utebliven betalning från den som beställde varan).

Om grannen betalar en felaktigt ställd faktura är det fråga om en s.k. misstagsbetalning. Mottagaren av en misstagsbetalning kan bli återbetalningsskyldig under förutsättning att denne var i god tro om att det är en misstagsbetalning samt att denne har inrättat sig efter betalningen (ex. spenderat pengarna). Då mottagaren i detta fall är ett företag blir man med allra största sannolikhet återbetalningsskyldig gentemot grannen som betalat av misstag (ett företag kan i princip inte inrätta sig efter en betalning från en privatperson).

Vänligen

Karl Risberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (395)
2020-10-18 köpt mobil på blocket men inte fått den
2020-10-17 Bedrägeri och köprättsligt fel - fördelar och nackdelar med val av process
2020-10-11 Kan vi få tillbaka pengarna?
2020-10-03 Är försök till ringa bedrägeri ett brott?

Alla besvarade frågor (85316)