Faktura till dödsbo

Hej! Min mor har avlidit. Hon var fram till i somras delägare i en sommarfastighet på Öland. Den såldes då till ett syskon som redan ägde 50%. Under framförallt 80 och 90 talet hjälpte jag min mor att renovera mkt på denna fastighet. Eftersom hon hade en väldigt låg pension så betalade jag en hel del utgifter för att min mor skulle kunna ha kvar fastigheten i sin ägo. Jag har aldrig blivit ersatt för dessa utlägg. Finns det möjlighet att presentera dessa fakturor för dödsboet och få ersättning för dessa nu. Dom la ju grunden till att jag och mina 3 syskon nu kan dela på försäljningsvärdet av den fastighet som såldes i somras. Hade jag inte betalt och skött fastigheten åt vår mor så hade den sannolikt gått till försäljning under 90-talet. Går det även att presentera ränteinbetalningar till banken på av henne upptaget lån som hon inte kunde betala? 

Lawline svarar

Tack för din fråga till Lawline, 

Ja du kan presentera dessa fakturor för dödsboet då dessa åtgärder innebar en förbättring på fastigheten som ökade värdet vid försäljningen. Har du kvar kvitton som bekräftar dina utlägg kan dessa läggas fram. Däremot är det uteslutet om dessa förbättringar vid arbetstillfället gjordes med gåvoavsikt. 

Även ränteinbetalningarna kan du presentera för dödsboet. 

Isabella WidjestrandRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo