FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt31/05/2017

Fågelskådning och artskyddsbrott

Var går gränsen för fågelskådare och fågelfotografer?? Är det lagligt att störa frilysta fåglar under häckning?

Lawline svarar

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att störa fåglar under häckning kan utgöra artskyddsbrott, som är kriminaliserat i 29 kap. 2 b § i miljöbalken. Bestämmelsen anger att "[f]ör artskyddsbrott döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. dödar, skadar, fångar eller stör djur, tar bort eller skadar ägg, rom eller bo, skadar eller förstör djurs fortplantningsområde eller viloplats i strid med en föreskrift om förbud som regeringen har meddelat med stöd av 8 kap. 1 §,"

Regeringen har förtydligat vad det här innebär i artskyddsförordningen. Förordningens 4 § anger att fridlysta djur inte avsiktligt får fångas eller dödas eller avsiktligt störas (särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder). Man får inte heller avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen eller skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Att bryta mot det sagda innebär att man kan dömas för artskyddbrott enligt 29 kap. 2 b § miljöbalken.

Sammanfattningsvis finns det alltså ganska tydliga regler kring hur långt man får gå som fågelskådare eller fotograf. Om någon avsiktligt stör fridlysta fåglar är det ett brott. Brottet kan även begås av oaktsamhet, d.v.s. om man inte är tillräckligt försiktig eller bryter mot vedertagna sätt att fågelskåda exempelvis. Exakt hur nära det är tillåtet att vara är svårt att säga. Det centrala är att man inte får störa de fridlysta djuren på något sätt.

Med vänliga hälsningar


Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”