Fågelskådning och artskyddsbrott

2017-05-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Var går gränsen för fågelskådare och fågelfotografer?? Är det lagligt att störa frilysta fåglar under häckning?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att störa fåglar under häckning kan utgöra artskyddsbrott, som är kriminaliserat i 29 kap. 2 b § i miljöbalken. Bestämmelsen anger att "[f]ör artskyddsbrott döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. dödar, skadar, fångar eller stör djur, tar bort eller skadar ägg, rom eller bo, skadar eller förstör djurs fortplantningsområde eller viloplats i strid med en föreskrift om förbud som regeringen har meddelat med stöd av 8 kap. 1 §,"

Regeringen har förtydligat vad det här innebär i artskyddsförordningen. Förordningens 4 § anger att fridlysta djur inte avsiktligt får fångas eller dödas eller avsiktligt störas (särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder). Man får inte heller avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen eller skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Att bryta mot det sagda innebär att man kan dömas för artskyddbrott enligt 29 kap. 2 b § miljöbalken.

Sammanfattningsvis finns det alltså ganska tydliga regler kring hur långt man får gå som fågelskådare eller fotograf. Om någon avsiktligt stör fridlysta fåglar är det ett brott. Brottet kan även begås av oaktsamhet, d.v.s. om man inte är tillräckligt försiktig eller bryter mot vedertagna sätt att fågelskåda exempelvis. Exakt hur nära det är tillåtet att vara är svårt att säga. Det centrala är att man inte får störa de fridlysta djuren på något sätt.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1312)
2021-07-29 Vapenlicens LOB
2021-07-27 Vart ska man vara folkbokförd?
2021-07-26 Får man skjuta luftgevär i skogen?
2021-07-21 Får min före detta fru behålla mitt efternamn när hon gifter om sig?

Alla besvarade frågor (94363)