Få ut egendom ur förvar genom särskild handräckning

2017-07-19 i Utmätning
FRÅGA
Jag sålde min bostad den 1/7, och skrev ett avtal med köparen att jag skulle få förvara mitt bohag tillfälligt i hans ladugård då han bad om att få snabbt tillträde. I avtalet står det att jag alltid ska ha fri tillgång till mina saker, att de ej får blockeras samt att ladugården alltid ska hållas låst med det lås som tidigare ägaren (jag) tillhandahållit. Avtalet löpte året ut. Nu vill jag hämta mitt bohag och har bokat flyttfirma. Flyttfirman är betald, och går ej att avboka med full återbetalning. Jag och min man har tagit varsin semesterdag samt att två vänner ska hjälpa till på flyttdagen som är på tisdag, den 25/7. Han vägrar nu att ge mig tillgång till mitt bohag, och påstår att jag inte har rätt att ta mig in utan hans tillåtelse. Vad borde jag göra? Kontakta polisen? Kronofogden för särskild handräckning?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Om din egendom är i förvar hos någon annan och du enligt ett avtal ska ha fri tillgång till denna egendom, anses äganderätten ligga hos dig trots egendomen är i motpartens besittning. Om motparten inte tillåter dig att gå in på hans mark så är detta inte att anses som olagligt och du kan då inte ringa polisen. Det är däremot ett avtalsrättsligt brott som kan svaras mot genom en ansökan om särskild handräckning till Kronofogden och i vissa brådskande fall kan du ansöka att åtgärden beviljas omedelbart genom ett interimistiskt beslut. Kontakta Kronofogden för att få veta mer om hur det fungerar, se här. Eftersom det avser ett avtalsrättsligt brott, kan du också skicka ett betalningsföreläggande avseende ersättning för dem kostnader som uppkommit på grund av att du inte kunnat återfå din egendom. Dina ansökningsavgifter och andra kostnader som exempelvis en extra bokning av flyttfirma (om det nu inte fungerar att få tillbaka egendomen den 25/7) ska alltså betalas av den som föranlett kostnaden genom sitt avtalsbrott. Kostnaderna kan inte belasta honom om han visar godtagbar anledning för nekande av tillträde till din egendom, någon sådan anledning har emellertid inte framkommit av din fråga.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (553)
2021-08-01 Pantsättning av bostadsrätt och sakrättsligt skydd vid förvärv av bostadsrätt
2021-07-31 Kan jag få tillbaka utmätt egendom om KFM inte lyckas sälja egendomen?
2021-07-31 Vad krävs för utmätning?
2021-07-26 Skriva över bil på ett barn

Alla besvarade frågor (94568)