Få ut egendom ur förvar genom särskild handräckning

Jag sålde min bostad den 1/7, och skrev ett avtal med köparen att jag skulle få förvara mitt bohag tillfälligt i hans ladugård då han bad om att få snabbt tillträde. I avtalet står det att jag alltid ska ha fri tillgång till mina saker, att de ej får blockeras samt att ladugården alltid ska hållas låst med det lås som tidigare ägaren (jag) tillhandahållit. Avtalet löpte året ut. Nu vill jag hämta mitt bohag och har bokat flyttfirma. Flyttfirman är betald, och går ej att avboka med full återbetalning. Jag och min man har tagit varsin semesterdag samt att två vänner ska hjälpa till på flyttdagen som är på tisdag, den 25/7. Han vägrar nu att ge mig tillgång till mitt bohag, och påstår att jag inte har rätt att ta mig in utan hans tillåtelse. Vad borde jag göra? Kontakta polisen? Kronofogden för särskild handräckning?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Om din egendom är i förvar hos någon annan och du enligt ett avtal ska ha fri tillgång till denna egendom, anses äganderätten ligga hos dig trots egendomen är i motpartens besittning. Om motparten inte tillåter dig att gå in på hans mark så är detta inte att anses som olagligt och du kan då inte ringa polisen. Det är däremot ett avtalsrättsligt brott som kan svaras mot genom en ansökan om särskild handräckning till Kronofogden och i vissa brådskande fall kan du ansöka att åtgärden beviljas omedelbart genom ett interimistiskt beslut. Kontakta Kronofogden för att få veta mer om hur det fungerar, se här. Eftersom det avser ett avtalsrättsligt brott, kan du också skicka ett betalningsföreläggande avseende ersättning för dem kostnader som uppkommit på grund av att du inte kunnat återfå din egendom. Dina ansökningsavgifter och andra kostnader som exempelvis en extra bokning av flyttfirma (om det nu inte fungerar att få tillbaka egendomen den 25/7) ska alltså betalas av den som föranlett kostnaden genom sitt avtalsbrott. Kostnaderna kan inte belasta honom om han visar godtagbar anledning för nekande av tillträde till din egendom, någon sådan anledning har emellertid inte framkommit av din fråga.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo