Få ut arv innan bouppteckningen är klar?

FRÅGA
Ensam bröstarvinge, bägge föräldrar avlidna 16 april o 1 juni. Bouppteckning blir klar i augusti. Kan jag ta ut förskott på arvet?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är nej, du kan inte få ut pengar i förväg. De moment som ska klargöras är bouppteckning och arvsskiftet innan arvet delas ut. Bouppteckningen ska vara förrättad inom tre månader från dödsfallet och senast en månad efter att bouppteckningen förrättats ska den lämnas in till Skatteverket. Handläggningen hos Skatteverket kan ta några veckor eller flera månader beroende på omständigheterna. Normalt tar det några månader innan arvet kan betalas ut. Det beror på hur komplicerad situationen är och om någon är oense kan det ta ännu längre tid.

Sedan kommer man till arvsskiftet vilket är ett förfarande där arvet ska fördelas mellan de som ska ärva. Det är även en handling som är privat och som inte behöver skickas in till någon myndighet, men samtliga dödsbodelägare ska skriva under. Att få samtliga underskrifter kan ta tid om man är många och inte kommer överens. Men i ditt fall verkar du vara ensam dödsbodelägare. Då du är ensam delägare i dödsboet kommer tillgångarna från detta att överföras direkt till dig när bouppteckningen registrerats hos Skatteverket. Det behövs nämligen ingen arvsskifteshandling när det rör sig om ett enmansdödsbo. Dock kan du behöva skriva över vissa tillgångar så de är registrerade på dig, men det är en annan fråga.

Svaret på din fråga är alltså att bouppteckningen måste handläggas hos Skatteverket innan några pengar kan betalas ut. Återkom gärna om du har fler frågor!

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1030)
2021-01-17 Hur lång tid får det ta för uppteckningen att bli klar?
2021-01-16 Hur fördelas arv mellan särkullbarn och gemensamma barn när deras gemensamma förälder går bort?
2020-12-30 Vilka successionsregler ska tillämpas vid bortgång utomlands?
2020-12-25 Vem får upprätta en bouppteckning

Alla besvarade frågor (88253)