Få tillbaks lånade pengar

2015-03-05 i Skuld
FRÅGA
Hej Har lånat ut / Betalt hyra för mitt ex då hon sade att hon hadde problem hon är redan hos kronofogden sedan ett par år tillbaka och har utmätning på lönen då vi inte bodde ihoppa sa hon att vi skall skriva Skuldbrev men blev ovänner o inget skuldbrev blev upprätthålet o skulden uppgår till ca 44 000:- det villsäga 5 hyror + 1 el räkning hur skall jag kuna få tillbaka dom pengarna mvh jörgen
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Det finns två alternativ för att driva in en skuld:

Betalningsföreläggande från Kronofogdemyndigheten (KFM) eller Dom från domstol.

Betalningsföreläggande

Ansökan om betalningsförläggande görs hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Du har rätt att driva in en skuld om skulden avser pengar, sista betalningsdatum har passerat och ni har en möjlighet att förlikas om skulden. KFM brukar bara besluta i otvistiga ärenden, så om parterna inte är överens överlämnas ärendet till domstol. Efter att ansökan har lämnats in får den som ditt krav är riktat mot ett föreläggande om att betala sin skuld. Hon kommer delges föreläggandet (så att hon blir medveten om betalningsskyldigheten) och kommer få en möjlighet att motsätta sig eller acceptera föreläggandet. Om personen som kravet är riktat mot motsätter sig kravet lämnas ärendet över till domstol. Om hon inte motsätter sig kravet så fastställer KFM ditt krav och därefter utmäts motpartens tillgångar.

Jag utgår från att ni inte kommer överens om att en skuld finns, vilket kommer leda till att ärendet lämnas över till domstol och därför är detta alternativ inte det smidigaste för dig.

Dom

Det andra alternativet är att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Innan målet tas upp till huvudförhandling så kommer ni kallas till en muntlig förberedelse där möjligheten till förlikning mellan er kommer att diskuteras. Om du vinner målet så kommer du kunna vända dig till KFM för att driva in skulden.

Att du inte har ett skuldebrev som bevis på att du har lånat ut pengar komma göra det svårare för dig att bevisa ditt ex:s skuld i en ev. rättegång .

Jag hoppas svaret var till din hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (442)
2020-08-04 Hur fungerar skuldebrev vid någon av parternas död?
2020-07-31 Överlåtelse av lån till ny gäldenär?
2020-07-30 Blir jag ekonomiskt ansvarig för person som står på samma folkbokföringsadress som jag?
2020-07-30 Är en bevittning ogiltig om namnen inte går att tyda?

Alla besvarade frågor (82609)