Få tillbaka körkort efter återkallelse pga fortkörning?

2021-07-19 i Trafik och körkort
FRÅGA
Svensk medborgare med utländskt körkort: Hej. Polisen vinkade in mig för att ha kört 86 km/h på en 50 väg där de använde laserpistol, men de reducerade det till 83 km/h. Polisen tog mitt körkort och gav mig en bott på 4000kr. Jag nekade först till brott men sedan efter att polisen sa att detta kommer bli en prövning på tingsrätten och betalning av egna advokater osv... så godkände jag boten och signerade för erkännande av brott. Det är så att jag är svensk medborgare med ett Polskt körkort. Jag tog mitt polska körkort 29 juni 2019 och blev nu av med kortet 12 juli 2021, alltså mer än 2 år. Min fråga är att eftersom detta är ett polskt körkort och detta har gått mer än 2 år och att jag aldrig tidigare har gjort mig skyldig till brott. Finns det då en möjlighet att jag får tillbaka körkortet, och om möjligtvis att spärrningstiden blir lägre. Kan jag kräva tillbaka mitt körkort? MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Återkallelse av körkort
Regler om återkallelse av körkort finns i 5 kap. körkortslagen. Det finns en lista över återkallelsegrunder i 5 kap. 3 § körkortslagen. Att överskrida den högsta tillåtna hastigheten (fortkörning) faller under punkt 4. När ett körkort återkallas ska en spärrtid bestämmas, spärrtiden ska vara mellan en månad och tre år enligt 5 kap. 6 § körkortslagen. Vid bedömningen av spärrtidens längd beaktas bl.a. hur allvarligt trafikbrottet är, förarens behov av körkortet och eventuella tidigare överträdelser.

Få tillbaka körkort eller göra nytt körkortsprov
Om spärrtiden bestäms till mindre än ett år kan du få tillbaka ditt körkort efter en ansökan utan att göra någon prövning, men om spärrtiden bestäms till längre än ett år måste du göra ett nytt körkortsprov (kunskapsprov och körprov) innan du får ditt körkort enligt 5 kap. 14 § 2 st. körkortslagen. Detta gäller dock inte om man har haft körkort i mindre än två år (vilket är prövotiden för körkort enligt 3 kap. 18 § körkortslagen) utan då måste man alltid göra ett nytt körkortsprov enligt 5 kap. 15 § körkortslagen.

Utländska körkort
Ett utländskt körkort kan återkallas på samma sätt som ett svenskt körkort enligt 6 kap. 5 § körkortslagen. Det spelar därför ingen roll var ditt körkort är utfärdat då alla körkort behandlas lika.

Sammanfattning
Eftersom du har haft ditt körkort i mer än två år har prövotiden löpt ut och du behöver därmed inte automatiskt göra ett nytt körkortsprov. Huruvida du kan få tillbaka körkortet utan prövning eller om du behöver göra ett nytt körkortsprov bestäms istället av spärrtiden, dvs. om spärrtiden är under eller över ett år. Den omständigheten att du inte tidigare har begått någon trafiköverträdelse kan medföra att spärrtiden blir kortare.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa Lundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (953)
2021-09-15 Måste jag bli dömd för rattfylleri för att få körkort med alkolås?
2021-09-03 Överklagande av Transportsstyrelsens beslut
2021-08-31 Fortkörningsböter vid förändrad hastighet
2021-08-31 Blir mitt körkort ogiltigt om jag inte förnyar det efter ett namnbyte?

Alla besvarade frågor (95720)