Få tillbaka körkort efter återkallelse pga fortkörning?

Svensk medborgare med utländskt körkort:

Hej.

Polisen vinkade in mig för att ha kört 86 km/h på en 50 väg där de använde laserpistol, men de reducerade det till 83 km/h. Polisen tog mitt körkort och gav mig en bott på 4000kr. Jag nekade först till brott men sedan efter att polisen sa att detta kommer bli en prövning på tingsrätten och betalning av egna advokater osv... så godkände jag boten och signerade för erkännande av brott.

Det är så att jag är svensk medborgare med ett Polskt körkort. Jag tog mitt polska körkort 29 juni 2019 och blev nu av med kortet 12 juli 2021, alltså mer än 2 år. Min fråga är att eftersom detta är ett polskt körkort och detta har gått mer än 2 år och att jag aldrig tidigare har gjort mig skyldig till brott.

Finns det då en möjlighet att jag får tillbaka körkortet, och om möjligtvis att spärrningstiden blir lägre. Kan jag kräva tillbaka mitt körkort?

MVH

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Återkallelse av körkort
Regler om återkallelse av körkort finns i 5 kap. körkortslagen. Det finns en lista över återkallelsegrunder i 5 kap. 3 § körkortslagen. Att överskrida den högsta tillåtna hastigheten (fortkörning) faller under punkt 4. När ett körkort återkallas ska en spärrtid bestämmas, spärrtiden ska vara mellan en månad och tre år enligt 5 kap. 6 § körkortslagen. Vid bedömningen av spärrtidens längd beaktas bl.a. hur allvarligt trafikbrottet är, förarens behov av körkortet och eventuella tidigare överträdelser.

Få tillbaka körkort eller göra nytt körkortsprov
Om spärrtiden bestäms till mindre än ett år kan du få tillbaka ditt körkort efter en ansökan utan att göra någon prövning, men om spärrtiden bestäms till längre än ett år måste du göra ett nytt körkortsprov (kunskapsprov och körprov) innan du får ditt körkort enligt 5 kap. 14 § 2 st. körkortslagen. Detta gäller dock inte om man har haft körkort i mindre än två år (vilket är prövotiden för körkort enligt 3 kap. 18 § körkortslagen) utan då måste man alltid göra ett nytt körkortsprov enligt 5 kap. 15 § körkortslagen.

Utländska körkort
Ett utländskt körkort kan återkallas på samma sätt som ett svenskt körkort enligt 6 kap. 5 § körkortslagen. Det spelar därför ingen roll var ditt körkort är utfärdat då alla körkort behandlas lika.

Sammanfattning
Eftersom du har haft ditt körkort i mer än två år har prövotiden löpt ut och du behöver därmed inte automatiskt göra ett nytt körkortsprov. Huruvida du kan få tillbaka körkortet utan prövning eller om du behöver göra ett nytt körkortsprov bestäms istället av spärrtiden, dvs. om spärrtiden är under eller över ett år. Den omständigheten att du inte tidigare har begått någon trafiköverträdelse kan medföra att spärrtiden blir kortare.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa LundqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning