Få tillbaka indraget körkort efter drogpåverkan

Hej för ungefär 2 år sedan tog polisen fast mig utanför affären då jag såg drogpåverkad ut, detta ledde till pissprov och sedan indraget körkort med spärrtid på 11 månader, men det känns som att de var lite väl hårt att inte ens få en varning med tanke på att jag cyklat till affären och inte alls var någon fara för andra eller mig själv.

Min fråga är ifall jag har någon chans att få tillbaka kortet utan att ta om det sålänge jag visar att jag varit ren en längre period(6mån)

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Transportstyrelsens beslut (det är de som i slutändan beslutar om återkallelse av körkortet, även om det är polisen som tar det på plats) om återkallande av körkort går att överklaga.

Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat av den det överklagade beslut berör. Överklagandet inges till Transportstyrelsen, som sedan skickar det vidare till allmän förvaltningsrätt för prövning.

Det finns alltså möjlighet att sätta ner spärrtiden under lägsta gränsen om man har synnerliga skäl. Vid prövningen av om det föreligger synnerliga skäl ska en helhetsbedömning göras av den samlade utredningen där körkortshavarens personliga förhållanden beaktas och hänsyn tas till bl.a. sådana omständigheter som behov av körkort (RÅ 1988 ref. 78).

Det ni alltså ska göra är att överklaga beslutet om indraget körkort, men tänk på att handläggningstiden hos både transportstyrelsen och förvaltningsrätten ibland är väldigt lång.

Det är sålunda tveksamt huruvida det faktum att du inte brukat alkohol kan ha inverkan på en överklagan, eftersom hänsyn snarare tas till behov av körkort.

Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning