Få svenskt medborgarskap

2020-03-26 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag kom till Sverige november 2014 och hur lång tid ska jag vänta att söka för svensk medborgare?Hur lång tid tar det att få beslut?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!

Jag vill först bara påpeka att det inte finns en stadgad tidpunkt för när du kan ansöka för att bli svensk medborgare eller hur länge du ska vänta innan din ansökan. Det finns istället särskilda krav som måste uppfyllas för att du ska få din ansökan beviljad. Jag kommer därmed här nedan gå igenom vilka de kraven är.

Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap. Innan du ansöker om svenskt medborgarskap måste vissa krav som sagt vara uppfyllda. Det finns olika sätt att förvärva svenskt medborgarskap. Du kan göra det vid födseln, genom adoption, genom ansökan eller genom anmälan (jfr. 2-13 §§ lag (2001:82) om svenskt medborgarskap). Under förutsättningen att du inte blev adopterad så verkar de två sistnämnda sätten vara mest relevanta i ditt fall, d.v.s. genom anmälan alternativt ansökan.

Genom anmälan

Om du är mellan 18 och 20 år gammal så får du svenskt medborgarskap om du har:

1. permanent uppehållstillstånd i Sverige och

2. hemvist i Sverige sedan du var 13 år eller

3. hemvist i Sverige sedan du var 15 år om du är statslös (8 § lag (2001:82) om svenskt medborgarskap).

Genom ansökan

Om du inte uppfyller kraven ovan gällande anmälan så kan du ansöka om svenskt medborgarskap och få den beviljad om du har:

1. styrkt identitet, genom att exempelvis visa ditt hemlandspass eller låta en nära släkting intyga din identitet

2. fyllt 18 år

3. permanent uppehållstillstånd i Sverige eller uppehållsrätt eller uppehållskort (gäller dig som är EU-medborgare eller anhörig till EU-medborgare)

5. varit bosatt i Sverige i

- 2 år om du är dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare

- 4 år om du är statslös eller flykting

- 5 år om du är varken a) eller b)

6. levt ett skötsamt liv i Sverige, med detta menas att du exempelvis inte begått brott eller är misstänkt för brott (11 § lag (2001:82) om svenskt medborgarskap).

Eftersom jag saknar mer detaljerade information om dig så kan jag tyvärr inte bedöma huruvida du uppfyllt kraven eller inte, men om du gör det så kan du skicka in en webbansökan om svenskt medborgarskap på Migrationsverkets hemsida. Mer information om hur du gör det finner du här!

Hoppas att du fick svar på dina funderingar! Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll