Få betalt om köpare inte betalar enligt avbetalningsplan?

FRÅGA
Hej jag har sålt min bil till en person. Personen har den på avbetalning, men har inte betalat något på flera månader. Personen blockerar även all kontakt. Jag står fortfarande som ägare till bilen men vi har ett skrivet kontrakt, där bilen skrivs över när full likvid har erhållits. Summan var 45.000:- och skulle betalas av på 15månader.Endast 12.000 har betalats in under de de 12månader som nu har passerat.I kontraktet står även att det skulle betalas in minimum 3000:- per månad vilket inte har gjorts sedan 25/10-2018. Hur ska jag gå tillväga för att få de pengar som personen är skyldig mig?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Denna fråga regleras i lagen om betalningsföreläggande (bfh), utsökningsbalken (ub) samt köplagen (köpL).

Hur kan du återfå dina pengar?

Mellan dig och köparen har det uppstått en fordran där du har egenskapen av borgenär och köparen är gäldenär. Det påtryckningsmedel du kan tillgripa är att ansöka om betalningsföreläggande (2 § första stycket BFH). Sådan ansökan ska innehålla ett krav (förfallna poster), grund för kravet (köpekontraktet med avbetalningsplan) samt eventuell önskad ränta (9 -11 § BFH). Ärendet prövas av kronofogden (1 §; Jfr 19 § BFH) som även meddelar ett utslag, om ärendet inte bestrids av köparen (42 § BFH). Så fort utslag meddelas verkställs en utmätning (2 kap. 1 § tredje stycket UB). Utmätning innebär att gäldenärens egendom tas i beslag av kronofogden för att säkerställa betalning för ditt anspråk samt de kostnader som förfarandet medför. Om gäldenären är på obestånd och inte kan betala kan det hela rendera i ett konkursförfarande.

Hur kan du återfå bilen?

Slutligen kan du få återkräva bilen om du i ert köpeavtal har infogat ett s.k återtagandeförbehåll. Således ska säljarens dröjsmål med betalning vara väsentligt, vilket jag uppfattar det som att det är (54 § fjärde stycket köpL). För att kunna verkställa ett återtagandeförbehåll krävs: 1. Grund: i detta fall ett köpeavtal samt att du ligger kvar som registrerad ägare på bilen 2. Specifik egendom - bilen ska kunna identifieras som din 3. Bilen får inte ha förändrat sin beskaffenhet. I detta avseende kan även kronofogden vara behjälplig att återta din bil genom s.k handräckning.

Slutsats

I detta fall kan du välja att antingen försöka få betalt alternativt återfå egendomen. Kronofogden har en myriad av tillfredsställande medel att tillgripa om köparen inte är intresserad av en uppgörelse tillsammans med dig.

Om du vill gå vidare med ditt ärende och få en grundligare bedömning är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka en tid med en av våra verksamma jurister här.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll