F.d. arbetsgivare använder bild i reklam

FRÅGA
Hej,För en tid sedan sa jag upp mig och slutade på företaget jag jobbade på. Detta var ett tag sedan men jag "frontas" fortfarande på företagets hemsida med både bild och namn. Detta är en relativt stor bild på första sidan. Jag vill inte förknippas över huvudtaget med det företaget längre och därför undrar jag vad jag har för rättigheter och möjligheter att få bort både namn och bild från företagets hemsida. Jag har mailat min gamla arbetsgivare om detta men inte fått någon respons.Tacksam för svar, Janne
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Regler om namn och bild i reklam finner du i Lagen (178:800) om namn och bild i reklam (här).

Lagen anger b.la. att företag inte får använda någons namn och bild i reklam utan samtycke (1 §). Din f.d. arbetsgivare har alltså inte någon rätt att använda bilden på dig i reklamen.

Ifall det gjordes uppsåtligen eller av oaktsamhet måste din f.d. arbetsgivare ersätta eventuell skada (3 § st. 1 andra meningen). Av frågan framgår inte om din arbetsgivare har bett om att använda bilderna, eller annars fått någon form av godkännande från dig, men jag utgår ifrån att detta inte är fallet.

Om en persons namn namn eller bild figurerar i reklam har personen dessutom alltid rätt till skälig ersättning för sitt medverkade (3 § st. 1 första meningen). Detta innebär att du förutom ersättning för skada kan kräva din f.d. arbetsgivare på ersättning (lön). Med skälig ersättning menas normalt vad som hade utgått till en person för ett liknande jobb, exempelvis om arbetsgivaren istället hade anlitat en modell. Det innebär att du skulle kunna få ersättning för skadan annonsen orsakat dig i dina professionella uppdrag.

Om företaget gör reklam utan personens samtycke och det bedöms vara uppsåtligt eller grovt oaktsamt är det även straffbart med böter (2 §). En sådan situation kan till exempel föreligga om du ber din f.d. arbetsgivare att sluta, men de ändå inte gör det.

Jag skulle i första hand rekommendera att du kontaktar ditt fackförbund ifall du har något sådant, då de ofta kan stå för rättegångskostnader och företräda sina medlemmar i tvister med arbetsgivare. Du kan även kontakta din arbetsgivare och kräva ersättning direkt, anlita en jurist som framställer ett anspråk eller välja att gå direkt till domstol.

Hoppas att svaret var till hjälp och tveka inte att höra av dig om du har några fler frågor!

Vänligen,

Maia Bishop
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Reklam och marknadsföring (120)
2020-05-07 När får det ske en avbildning som används i reklam?
2020-04-28 Är det lagligt för butiker att annonsera om rea när det finns ett väldigt litet antal produkter?
2020-01-03 Bild på mig i reklam utan mitt samtycke
2019-12-09 Ersättning enligt 3 § lag om namn och bild i reklam

Alla besvarade frågor (81850)