FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott29/07/2016

Extra kontrollavgift för släp?

Får man 2 st kontrollavgifter när man felparkerar bil med kärra eller räknas det som ett ekipage?

Lawline svarar

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 1 § Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, se här, får kontrollavgift tas ut på felaktigt parkerade fordon. Med fordon avses enligt 2 § 1 p fordon som är upptagna i vägtrafikregistret. Enligt 6 § 1 p lag (2001:558) om vägtrafikregister, se här, förs det i vägtrafikregistret in uppgifter om motordrivna fordon och släpfordon. Detta tyder alltså på att det skulle vara möjligt att ta ut kontrollavgift på både drivande fordon och släpfordon. I brist på praxis så är rättsläget är dessvärre oklart. Däremot råder jag dig att titta på parkeringsbolagets hemsida eller villkor för information. Vissa företag nämner specifikt att det räcker att köpa en parkeringsbiljett för bil med kärra, vilket också verkar vara det vanligaste.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo