Exet hämtar inte sina kvarlämnade saker, vad ska jag göra?

FRÅGA
Hej jag förvarar min x sambos saker i snart 2år har bet henne hämta dom flertalet gånger.Har jag lagligen rät att kasta dom för hon hämtar inte sakerna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är en komplicerad sits man hamnar i om ens före detta sambo inte hämtar sina kvarlämnade saker. De lagar som blir aktuella i detta fall är brottsbalken (BrB) och lagen om betalningsföreläggande och handräckning.

Konsekvenserna av att flytta exets saker:

Eftersom sakerna fortfarande tillhör ditt ex kan du inte göra vad du vill med sakerna. Om du utan hennes godkännande flyttar eller slänger sakerna kan du göra dig skyldig till en brottslig gärning. Väljer du att slänga sakerna utan hennes tillåtelse utgör det ett olovligt förfogande (10 kap 4 § BrB). Om du istället väljer att flytta hennes saker, genom att t.ex köra hem dem till henne, kan du göra dig skyldig till egenmäktigt förfarande (8 kap 8 § BrB).

Sammanfattningsvis är det alltså svårt för dig att själv flytta eller slänga exets saker utan hennes godkännande. Anmärkningsvärt är dock att din före detta sambo också gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande, eftersom hon hindrar dig från att utnyttja din bostad på det sätt som du har rätt till.

Ansöka om handräckning hos Kronofogden

En möjlig lösning för dig är att ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten (KFM) enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. En ansökan om handräckning görs hos KFM. I ansökan ska du ange vad du yrkar, alltså vad du önskar att KFM ska göra, samt grunden till yrkandet. När man ansöker om handräckning tillkommer en avgift på 300 kr, denna kostnad kan du dock i din ansökan begära ersättning för. KFM meddelar slutligen ett utslag vilket kan innebära att din före detta sambo blir skyldig att ta bort sakerna från din egendom. KFM kan även hjälpa till att verkställa utslaget, alltså genomföra vad som står i utslaget. Ska KFM verkställa utslaget tillkommer en kostnad på 600 kr.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis det du först bör göra är att åter igen ta kontakt med din före detta sambo om meddela att du vill att hon ska ta bort sakerna. Om hon fortfarande inte hämtar sina saker kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lisa Naudot
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (519)
2021-07-24 Vad ska jag göra när hyresgästen vägrar flytta?
2021-07-22 Vem kan frakta bort bilen från vår mark?
2021-07-09 Hyresgäst vägrar flytta trots uppsägning av hyresavtal pga förverkandegrund – handlingsplan
2021-07-02 Vad gör jag om en person är skyldig mig pengar?

Alla besvarade frågor (94413)