Ex-sambon vägrar flytta ut - vad kan jag göra?

2017-04-17 i Bodelning
FRÅGA
Hej.Jag har en ex-sambo som vägrar att flytta ut. Jag står ensam skriven på kontraktet (förstahandskontrakt) och jag hyrde lägenheten i cirka 2 år innan han flyttade in (vi blev då sambos). Hur ska jag bete mig? Vilka är mina rättigheter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem har rätt till lägenheten?
När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske om någon av samborna begär det, se 8 § sambolagen. I bodelningen ska man dela lika på det som utgör samboegendom. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, se 3 § sambolagen. I 5 § sambolagen står vad som utgör gemensam bostad. Eftersom du hade lägenheten innan ni blev sambos kommer din lägenhet inte utgöra samboegendom, den är inte anskaffat med syfte att ni skulle bo där tillsammans. Eftersom lägenheten är din ska din ex-sambo flytta ut nu när samboförhållandet har upphört.

Vad kan du göra för att få ex-sambon att flytta?
Det du kan göra nu när ex-sambon vägrar att flytta ut är att kontakta domstolen som då utser en bodelningsförrättare. Då fattar bodelningsförrättaren beslut om att lägenheten ska tillfalla dig i bodelningen. Om ex-sambon fortfarande vägrar att flytta kan du kontakta Kronofogdemyndigheten och begära verkställighet av det beslut som bodelningsförrättaren fattat, alltså att lägenheten ska vara din. Kronofogden kan då hjälpa dig med att tvinga ut sambon ur din lägenhet.

Hur ansöker man om en bodelningsförrättare?
För att ansöka om en bodelningsförrättare lämnar man in sin ansökan till tingsrätten. När man lämnar sin ansökan tillkommer en ansökningsavgift på 900 kronor. Tingsrätten utser då en bodelningsförrättare åt er. Förutom ansökningsavgiften tillkommer kostnader för bodelningsförrättarens arbete (arvodet). Dessa kostnader ska du och din ex-sambo dela på, se 17 kap. 7 § 2 st. äktenskapsbalken. Jag skulle därför rekommendera att i första hand informera din ex-sambo om detta för att förhoppningsvis få hen att självmant flytta ut, så ni slipper dessa onödiga kostnader.
Mer information om bodelningsförrättare hittar du här.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2828)
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?
2021-07-18 Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör?
2021-07-18 Samtyckeskravet vid försäljning av gemensam bostad under pågående bodelning
2021-07-14 Hur beräknar man vad man ska köpa ut sin ex-partner för?

Alla besvarade frågor (94173)