Ex-sambo vägrar flytta från f.d. gemensam bostad, trots att jag står för lånen.

2015-03-15 i Bodelning
FRÅGA
Hej, Min svägerska har separerat från sin sambo. Tillsammans äger villan de bott i och står således båda på huslånet. Nu till problemet; Svägerskan har flyttat ut. Mannen bor kvar. Han har ingen som helst inkomst, så just nu betalar hon hela lånet (trots att hon inte bor där). Han vägrar sälja huset. Banken låter inte honom ta över svägerskans lån då han inte har någon inkomst, och de låter inte heller henne betala endast hennes del av lånet (eftersom de båda står på ett gemensamt lån). Banken råder henne att sälja huset. Mannen vägrar givetvis att låta svägerskan ta över huset. Han lever och bor i ett hus där hon betalar hela lånekostnaden samt alla omkostnader. Hon vill inte strunta i att betala eftersom hon absolut inte vill att banken tar huset och hon hamnar hos Kronofogden. Hon vill veta hur hon kan göra för att helt enkelt tvinga honom att sälja huset eller låta henne överta huset så att hon kan sälja det sen. Som det är nu skriver han inte under någonting och vägrar samtidigt att sälja eller bidra ekonomiskt. Finns det något hon kan göra? Med hopp om återkoppling. Vänligen; Sofia Bengtsson
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det din svägerska bör göra är att begära bodelning enligt sambolagen. Om hennes f.d. sambo vägrar gå med på bodelning kan hon ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten (se sambolagen 20 § som hänvisar till äktenskapsbalken 9 kap. 7 §). Bodelningsförrättaren blir sedan den som fattar beslut om vad som ska ingå i bodelningen, och hur egendomen ska värderas. Vad som är viktigt är att de blir bundna av bodelningsförrättarens beslut (beslutet kan dock överklagas till tingsrätten). De kommer sannolikt själva att få betala bodelningsförrättarens arvode, samt en ansökningsavgift om ca 900kr som betalas till tingsrätten (men det kan det kanske vara värt).

Bodelningsförrättaren gör en bodelning enligt sambolagens regler. I bodelningen ska samboegendom ingå (bostad och bohag enligt sambolagen 3 §). Bodelningen sker med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag ("brytdagen") då samboskapet upphörde (sambolagen 8 §). Om man önskar bodelning måste sådan begäras inom ett år från brytdagen. Fördelningen av egendomen som samborna hade vid samboskapets upphörande ska fördelas enligt sambolagen 13-14 § (som huvudregel ska samboegendomen delas lika, men om det anses oskäligt med tanke på omständigheterna kan fördelningen jämkas enligt 15 §). Beträffande gemensam bostad så gäller som huvudregel att denna ska övertas av den som mest behöver bostaden. Bostadens överskjutande värde räknas sedan av dennes lott i bodelningen (16 §).

Jag kan inte på förhand svara på hur bodelningen kommer se ut. Det är om ni inte kan komma överens slutligen upp till bodelningsförrättaren att bestämma. Men klart är att din svägerska inte ska behöva finansiera sin ex-sambos boende i deras före detta gemensamma bostad. Med tanke på att samboförhållandet upphört kan man dessutom argumentera att f.d. sambon står i skuld till din svägerska motsvarande det belopp han rätteligen skulle ha betalt, dvs. åtminstone räntebetalningarna avseende hans del av lånet. Detta går dock inte att säga med säkerhet utan att veta mer om omständigheterna.

Ett givet problem som kan uppstå är att ex-sambon även efter att bodelningen gjorts, vägrar flytta ut ur bostaden och fullgöra bodelningen. Det kan då bli aktuellt att med stöd av bodelningshandlingen väcka fullgörelsetalan vid domstol.

Med tanke på att din svägerskas ex-sambo verkar vilja bråka rekommenderar jag starkt att hon överväger att anlita en advokat för att reda ut situationen.

Sambolagen hittar du här.

De regler i äktenskapsbalken som jag ovan hänvisat till är tillämpliga även på samboförhållanden, äktenskapsbalken hittar du här.

Jag hoppas att det hela reder ut sig! Återkom om du undrar över någonting.

Tillägg: Tänk också på att du kan begära interimistiskt beslut om bostaden enligt 28 § sambolagen. Interimistiskt beslut innebär att domstolen tar ett tillfälligt beslut om vem som ska ta över bostaden i väntan på att domen vinner laga kraft.

Vänligen,

Peter Holmer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll