FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/12/2017

Ex-maken förfalskade min namnunderskrift i ett nytt bodelningsavtal

Hej.

Min exman & jag hade en ganska ful skilsmässa & har idag ingen kontakt alls trots våra två barn som han skrev över vårdnaden om för att slippa.

Under vårt äktenskap köpte han ett hyreshus tillsammmans med 2 delägare. Detta har dom nu sålt efter några år. Mäklaren behövde då ha in bodelningsavtal från vårt äktenskap gällande just hans del & detta fanns inte. Min exman bestämde sig för att med hjälp av andra papper som låg där hemma göra ett nytt bodelningsavtal och kopiera min namnteckning för att sedan lämna in till mäklarbyrån. Detta kom till min kännedom då han berättat för folk hur han löste problemet. Jag tog kontakt med aktuell mäklare som inte hunnit skicka pappren till banken- hon skulle nu frysa detta & låta mig få en kopia som jag kan lämna till min polisanmälan.

Till saken hör att jag vet ju inte alls vad han skrivit i detta bodelningsavtal & känner mig jäkligt lurad & förd bakom ljuset.

Jag vill nu gå vidare med detta men vet inte hur, är detta bedrägeri? Urkundsförfalskning? I vilken skala & vad kommer detta kunna leda till?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis bör det klargöras att denna bodelningshandling inte är giltig, då du inte har skrivit under den (se 9 kap. 5 § äktenskapsbalken).

Det är mycket riktigt brottsligt att förfalska namnunderskrifter. Genom att skriva under i ditt namn kan ditt ex ha gjort sig skyldig till urkundsförfalskning (se 14 kap. 1 § brottsbalken). För att det ska röra sig om en urkundsförfalskning krävs att någon obehörigen, genom att skriva eller på liknande sätt ange en annan persons namn eller på annat sätt, framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund och åtgärden innebär fara i bevishänseende. Med urkund avses handlingar med betydelse som bevismedel.

Genom att skriva din underskrift bildar bodelningshandlingen en oäkta urkund, då den ger sken av att som sak härröra från någon från vilken den i själva verket inte härrör. För att det ska finnas fara i bevishänseende krävs att det förfalskade ha en sådan grad av likhet med en äkta underskrift att det är sannolikt att en förväxling kan ske eller det förfalskade på annat sätt tas för äkta.

Sammanfattningsvis

Förfalskningen av din namnteckning utgör förmodligen brottet urkundsförfalskning, vilket du bör polisanmäla. Du kan läsa mer om hur man gör en polisanmälan på polisens hemsida (här). Urkundsförfalskning är vidare ett brott som faller under allmänt åtal, vilket innebär att det är åklagaren som väcker åtalet hos rätten. Väcks åtal riskerar ditt ex som förfalskade namnteckningen fängelse i upp till två år.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo