Ex försökte ta lån i mitt namn

FRÅGA
Hej! Mitt ex har FÖRSÖKT att ta lån i mitt namn. Smarta ringde upp mig för 2v sedan och ställde en massa frågor om detta . Tydligen ska Hon ha gjort det år 2019. Min förståelse är ju att det är ett bedrägeriförsök men kan jag göra nåt åt det om jag polisanmäler detta kommer något ske eller skippas det bara som för att lånet inte gick igenom ??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret regleras i brottsbalken (BrB).

Ditt ex har genom att vilseleda banken att hon var du försökt få dem att ge henne ett lån. Detta skulle innebära skada för banken eftersom de lånar ut pengar till någon som förmodligen inte tänkt betala tillbaka. Följaktligen har ditt ex försökt begå brottet bedrägeri gentemot banken (BrB 9:1 1st).

Eftersom ditt ex inte lyckades men hade kunnat lyckas utgör det endast försök till bedrägeri (BrB 23:1). Försök till bedrägeri är straffbart (BrB 9:11). Eftersom bedrägeribrottet tekniskt sett riktar sig mot banken och inte mot dig gäller inte inskränkningen i åklagarens åtalsrätt utan om en åklagare blir varse om brottet och tror att hen kan få en fällande dom ska hen åtala ditt ex (BrB 9:12).

Vidare kan ditt ex ha begått ett antal andra brott beroende på hur hon försökte lura banken. Närmast till hands ligger följande:

Urkundsförfalskning (BrB 14:1), ifall hon skrivit under med ditt namn på ett avtal eller liknande. Alternativt ifall hon förfalskat ett sådant dokument eller en ID-handling.

Osant intygande (BrB 15:11), ifall hon lämnat en osann uppgift om sin identitet eller andra omständigheter i ett intyg eller en s.k urkund.

Utan mer information om hur ditt ex har gått tillväga kan jag inte säga om något av dessa brott är aktuella. Jag hoppas du ändå fått ett tillräckligt svar på din fråga, det är definitivt något du kan anmäla till polis.

Adam Winqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?