Eventuell påföljd vid bedrägeri

Jag har använt min sambos personnr och handlat på faktura, jag betalade inte i tid och det hamnade hos fogden. Den är nu betald men sambon tänker polisanmäla mig. Vad kommer att hända?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brott

Genom att beställa saker i någon annans namn har du begått brottet bedrägeri, se 9 kap. 1 § brottsbalken. Straffet för brottet är fängelse i högst två år. Skulle åtalet utvidgas till att gälla även den ringa bedrägeri ingår även böter i straffskalan, se 9 kap. 2 § brottsbalken. Om brottet är att anses som grovt så är straffet mellan 6 månader och högst sex år, se 9 kap. 3 § brottsbalken.

Huruvida brottet är att anse som grovt bedömer man oftast utifrån vilket värdet bedrägeriet handlat om. Om bedrägeriet avsett "betydande värde" kan det bedömas som grovt. Enligt praxis ligger gränsen på 5 basbelopp, vilket är 227 500 kr.

Påföljd

Om du döms för brottet kommer domstolen att döma dig till en påföljd. När domstolen ska döma ut en viss påföljd gör de alltid en helhetsbedömning och väger in alla de faktorer som har spelat in. Det finns exempel på försvårande och förmildrande omständigheter i BrB 29 kap, som kan peka mot att domstolen väljer en strängare eller mildare påföljd. Om du inte är straffad sen tidigare är till din fördel, eftersom domstolen annars kunnat döma ut ett strängare straff, 30 kap 4 § 2 st. Vad som annars talar för en strängare påföljd är att så många har utsatts för brottet, å andra sidan rör det sig inte om några jättesummor. Allt detta kommer domstolen ta hänsyn till.

Vad gäller villkorlig dom och skyddstillsyn som alternativa påföljder kan det mycket väl vara så att domstolen tycker att de är lämpligare lösningar. Skäl för att välja något av dessa beror på om det finns en risk att du återfaller i samma brottslighet, d v s fortsätter att bedra. Om domstolen anser att det inte är så stor risk att du fortsätter begå brott kan en sådan typ av påföljd utdömas, 30 kap 7 och 9 §§.

Sammanfattning/slutsats: Du har gjort dig skyldig till brottet bedrägeri. Beroende på om brottet är att anse som ringa, normalgraden eller grovt kan du få olika tänkbara påföljder. Om du har begått bedrägeri av normalgraden är risken för att du kommer att dömas till fängelse liten och att en troligare påföljd är böter, eventuellt förenat med en villkorlig dom.

Filip WestlingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo