Eventuell ersättningsskyldighet vid träningsmaskinskada

hej,

En Bostadsrättsförening tillhandahåller ett litet gym med 2-3 maskiner för medlemmar. Vad har Brf för ansvar om någon skadar sig i gymmet, behöver Brf ha speciella tillstånd eller försäkringar för verksamheten.

//me

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar hänvisar jag till skadeståndslagen, du hitta den här.

I första hand gäller eventuellt ansvar enligt avtal, om föreningen ingått avtal med bostadsrättsinnehavarna som reglerar eventuellt ansvar vid skada så är utgångspunkten att det är det som står i avtalet som gäller i första hand.

Föreningen svarar för oaktsamhet vilket innebär att de kan bli ersättningsskyldiga för skada som uppstår till följd av att de agerat oaktsamt (2 kap. 1 § skadeståndslag). Vad som får ses som oaktsamt kan ibland kräva en närmare analys. Man brukar utgå ifrån en normal aktsamhets norm, alltså vilken grad av aktsamhet kan vara rimligt att kräva?

Det kan vara så att det finns en skyldighet för bostadsrättsföreningen att se till så att ingen kommer till skada på grund av utrustningen. Sådan skyldighet skulle bestå i att regelbundet se över maskinerna så att de inte är trasiga på något sätt som skulle kunna leda till att skada uppstår.

Föreningen svarar dock endast för skador som de kan anses vara vållande till (2 kap. 1 § skadeståndslag). Det innebär att om en skada uppstår till följd utav att person använder maskinerna felaktigt eller själv agerar oaktsamt så bör inte föreningen bli ansvarig för det.

Om bostadsrättsföreningen vill skydda sig mot eventuella kostnader till följd av skador kan det vara bra att teckna en ansvarsförsäkring.

Hoppas du fick svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att komma in med en ny fråga till oss här på Lawline.

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000