Eventuell återkallelse av körkort på grund av personliga förhållanden

2015-04-28 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej, står åtalad för narkotikasmuggling då jag försökt skicka efter Diazepam via internet. Sammanlagt 650 st 10 mg tabletter delat i 6 olika försändelser under ett år, som beslagtogs av tullen, Fick aldrig några tabletter tillgodo själv. Gjorde ett oaktsamt försök att medicinera mig självdå jag inte fick detta utskrivet, Lider kraftiga sviter av en fallolycka, och gjorde då detta i god tro. Mina vapen och licenser omhändertogs dagen efter att åtalet sökts, och nu väntar rättegång. Har vid enstaka tillfällen innan händelsen fått Stesolid utskrivet, men på nåder. Tog då detta naiva beslut att handla på nätet i tron att receptformuläret där var lagligt. Har aldrig tidigare varit dömd för narkotikabrott. Hur går det med körkortet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!

Det framkommer inte riktigt i din fråga huruvida omständigheterna rörande ditt körkort är.
I 5 kapitlet körkortslag står det om körkortsingripanden. Lagen finner du: här
Enligt 5 kap. 1 § står det att ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås.

Vidare finner du i 3 § samma kapitel under vilka omständigheter som en återkallelse av körkortet får göras. Det finns 9 stycken punkter som i § som beskriver anledningar för återkallelsen. Exempel på anledningar kan vara: rattfylleri, grovt rattfylleri. Vidare i punkt 5 står det att återkallelse av körkort kan ske om körkortsinnehavaren av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Punkt 5 gäller bl.a. när någon omhändertagits för berusning. Prövningen omfattar en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet och dels graden av beroendet spela in.

I punkt 6 står det att: det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon.
I rättsfallet ( RÅ 83 2:90) fick en person som dömdes för försök till grov narkotikasmuggling återkallat körkort. Där resonerade domstolen att gärningsmannen visat sådan brist på omdöme och hänsyn till andra att det kan antagas att han ej kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken.

I ditt fall står du åtalad för narkotikasmuggling, då är det domstol som får göra en bedömning huruvida du är lämpad att ha körkort eller ej.

Hoppas att svaret har givit dig lite mer klarhet,

Hälsningar


Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (979)
2020-08-03 Ordningsbot från polisen för något jag inte gjort, vad ska jag göra?
2020-07-31 Olagligt att bara starta bil om man inte har körkort?
2020-07-30 Kan körkortet återkallas igen efter olovlig körning?
2020-07-30 Kan polisen omhänderta ett utländskt körkort efter rattfylleri?

Alla besvarade frågor (82615)