FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning28/02/2014

Eventuell arvsrätt som syskon

Hej, Jag har en bror (H) som är gift med L. De har inga gemensamma barn. L har två barn från ett tidigare äktenskap. När brorsan H dör, ärver jag som syskon någon del av arvet efter honom , eller ärver hans fru L 100% efter honom. Och vad händer om L dör före H? Vänligen

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Om H avlider först, och det inte efter honom finns några bröstarvingar (barn), kommer kvarlåtenskapen att tillfalla den efterlevande maken (L), enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken. Som syskon ärver du i sådana fall ingenting, förutsatt att det inte finns ett testamente efter H som anger något annat.

Om istället L dör före H, så ärver L:s barn henne, enligt 2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § 1 st ärvdabalken. H har dock rätt att ur kvarlåtenskapen, så långt kvarlåtenskapen räcker, få ut egendom till så stort värde att den tillsammans med den egendom som H tilldelats i bodelningen (eller som utgör H:s enskilda egendom) motsvarar fyra prisbasbelopp, enligt 3 kap. 1 § 2 st ärvdabalken. Om sedan H dör utan att efterlämna bröstarvingar eller testamente ska kvarlåtenskapen efter honom tillfalla era föräldrar. Är föräldrarna inte i livet är det istället den avlidnes syskon som ärver, enligt 2 kap. 2 § ärvdabalken.

Skulle L:s barn ha valt att avstå sin rätt från att utfå sitt arv vid L:s död i enlighet med 3 kap. 9 § ärvdabalken, har de rätt till sin del av arvet efter H:s död i enlighet med 3 kap. 2 § ärvdabalken.

Ärvdabalken hittar du här.

Hoppas att detta besvarar din fråga!

Vänligen


Ida WalhagenRådgivare