Ev. bedrägeri och kontraktsbrott

FRÅGA
Jag lämnade tillbaka en hund enligt kontraktet vi hade emellan oss. Köpte hunden för 4000 och enligt kontraktet ska jag ha 60% av köpesumman tillbaka eftersom jag lämnade tillbaka hunden inom 3 månader som står i kontraktet. En bedrägeri anmälan är gjord hos polisen då denna person inte betalar tillbaka pengarna och jag står fortfarande som ägare. Kan jag vinna detta? Är det lönt att anlita en advokat och eventuellt ta det till rätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag kommer först kortfattat gå igenom vad som krävs för att det ska röra sig om bedrägeri (9 kap. 1 § Brottsbalken), som du hittar här: här

Bedrägeri föreligger då gärningsmannen genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är. Straffet är fängelse i högst två år.

Mer konkret innebär detta att gärningsmannen ska ha vilselett offret så att detta genomför en sk disposition som leder till en förmögenhetsöverföring till gärningsmannen. Vidare måste det finnas ett orsakssamband mellan dispositionen och vilseledandet, dvs de pengar som offret fört över till gärningsmannen måste berott på gärningsmannens vilseledande (och skulle inte skett om inte gärningsmannen vilselett). För att det ska vara tal om bedrägeri måste din motpart dessutom haft uppsåt att göra detta kontraktsbrott redan innan ni ingick avtalet.

I ditt fall låter det snarare som att det är en civilrättslig tvist, dvs ett kontraktsbrott från personen som sålde hunden till dig.

Mitt råd är därför att istället (eventuellt) stämma motparten för kontraktsbrott i ett förenklat tvistemål (småmål). Det skulle klassas som ett s.k. ”småmål” då det rör sig om en relativt liten summa. Dessa småmål är tvistemål med endast en domare istället för tre, utformade för att hantera tvister likt denna. Det kommer inte vara värt besväret och kostnaden att anlita en advokat, då det finns begränsade möjligheter att få betalt för sina rättegångskostnader, även vid ”vinst”, i småmål. Dock är tanken med småmålen att advokat inte ska behövas, vilket gör att du absolut kan föra processen på egen hand.

Men, det måste också nämnas att det kostar 450 kr i ansökningsavgift för stämning, samt att vissa extra kostnader kan tillkomma. Därför får det bli en avvägning från din sida där du bör fundera över hur säker du är på att vinna (vilket såklart är oerhört svårt att veta), hur mycket tid du är beredd att lägga ner m.m. Jag kan dessvärre inte uttala mig med särskilt stor säkerhet om dina chanser då jag inte vet tillräckligt mycket om omständigheterna eller har sett kontraktet, men om det enligt kontraktet är tydligt att du ska få tillbaka 60% av köpesumman under de förutsättningar du skrivit borde dina möjligheter vara relativt goda!

Hoppas detta varit till hjälp och lycka till!

Mvh

Petter Westergren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (395)
2020-10-18 köpt mobil på blocket men inte fått den
2020-10-17 Bedrägeri och köprättsligt fel - fördelar och nackdelar med val av process
2020-10-11 Kan vi få tillbaka pengarna?
2020-10-03 Är försök till ringa bedrägeri ett brott?

Alla besvarade frågor (85451)