FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/09/2019

Europeisk arresteringsorder och preskription

Hej, hur länge kan man ha en EU arresterings order utfärdat på en person för grovt förtal?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här typen av frågor regleras delvis i brottsbalken (BrB).

En europeisk arresteringsorder kan vara utfärdad så länge brottet i fråga inte är preskriberat i det land det begåtts. Jag utgår i mitt svar från att brottet begåtts i Sverige. Grovt förtal är ett brott som kan leta till böter eller fängelse i högst två år (5 kap 2 § BrB). Detta innebär att preskriptionstiden, dvs. den tid då den misstänkte fortfarande kan straffas för brottet, i detta fall är fem år (35 kap 2 § 2 p. BrB). Överlämnande i enlighet med en europeisk arresteringsorder får då inte beviljas om fem år gått sedan gärningen begicks (2 kap 5 § 6 p lag om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder) Detta innebär att så länge den misstänkte fortfarande kan ådömas påföljd för brottet så kan den ha en europeisk arresteringsorder utfärdad på sig.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny.

Vänligen,

Lars BergströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”