Europeisk arresteringsorder och preskription

2019-09-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, hur länge kan man ha en EU arresterings order utfärdat på en person för grovt förtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här typen av frågor regleras delvis i brottsbalken (BrB).

En europeisk arresteringsorder kan vara utfärdad så länge brottet i fråga inte är preskriberat i det land det begåtts. Jag utgår i mitt svar från att brottet begåtts i Sverige. Grovt förtal är ett brott som kan leta till böter eller fängelse i högst två år (5 kap 2 § BrB). Detta innebär att preskriptionstiden, dvs. den tid då den misstänkte fortfarande kan straffas för brottet, i detta fall är fem år (35 kap 2 § 2 p. BrB). Överlämnande i enlighet med en europeisk arresteringsorder får då inte beviljas om fem år gått sedan gärningen begicks (2 kap 5 § 6 p lag om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder) Detta innebär att så länge den misstänkte fortfarande kan ådömas påföljd för brottet så kan den ha en europeisk arresteringsorder utfärdad på sig.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny.

Vänligen,

Lars Bergström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå1 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-10-01 08:10
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2216)
2019-10-19 Brottsligt att propagera för att något ska avkriminaliseras?
2019-10-17 Vad kan jag göra om jag vill att en person slutar kontakta mig?
2019-10-15 Var vänder man sig om man önskar besöka en person i fängelse?
2019-10-12 Hur ska man agera när grannar bråkar?

Alla besvarade frågor (73826)