EU-rättslig reglering vid barn- och tvångsäktenskap

FRÅGA
Hej!Finns det något inom EU-rätten som tar ställning till barnäktenskap eller tvångsäktenskap, som svensk lagstiftning måste ta hänsyn till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Sverige har förbundit sig att följa Europakonventionen (EKMR). I EKMR finns två artiklar som skyddar individens rätt till äktenskap, artikel 8, om rätten till familjeliv, och artikel 12, om rätten att ingå äktenskap. Dessa rättigheter sträcker sig emellertid inte hur långt som helst och rimlighetsavvägningar avseende när ett äktenskap är legitimt måste givetvis göras. Europarådet har i sin resolution 1468 (2005) uttryckt sin önskan att motarbeta såväl barnäktenskap som tvångsäktenskap.

Genom denna resolution uppmanades EU:s medlemsstater att införa en minimiålder på 18 år för att ingå äktenskap. Detta var dock enbart en uppmaning och minimiåldern för äktenskapsingående varierar i Europa. Exempelvis är minimiåldern i Frankrike 18 år, men dispens kan lämnas. Medlemsstaterna uppmuntrades även som huvudregel att avstå från att erkänna barnäktenskap och tvångsäktenskap ingångna utomlands. Schweiz erkänner dock fortfarande äktenskap ingångna i utlandet innan båda parter fyllt 18 år.

Något direkt tvång avseende exempelvis minimiålder för ingående av äktenskap eller uttryckligt förbud mot att erkänna tvångsäktenskap ingångna utomlands finns alltså inte från EU:s sida. Sverige har dock följt EU:s uppmaningar och ändå infört b.la. bestämmelsen i 2 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB), vilken säger att den som är under 18 år ej får ingå äktenskap. Dessutom har införts 5 kap. 5 § ÄktB som stadgar att en make har rätt till äktenskapsskillnad utan betänketid om det görs sannolikt att maken har tvingats att ingå äktenskapet eller om makes ingått äktenskapet före 18 års ålder. Båda bestämmelserna infördes 2014.

Med vänlig hälsning,
Gustav Ottebo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?