EU-medborgares rätt till uppehållstillstånd pga anknytning

2017-12-09 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, Jag är svensk medborgare och vill att min mamma ska flytta in hos mig i Sverige. Hon har fått en cancerdiagnos med dyster prognos och eftersom jag själv jobbar inom vården så vill jag ha här henne. Kan hon få uppehållstillstånd pga. anknytning om jag bevisar att jag har ett bra jobba och bra inkomst ? Hon kommer från Rumänien och har rumänsk medborgarskap. Jag vill bli hennes försörjare och ställer upp när det gäller det ekonomiska byten. Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din mamma inte är svensk medborgare så blir utlänningslagen (UtlL) tillämplig i frågan.

Då din mamma är rumänsk medborgare så är hon medborgare i ett EU land och omfattas av den fria rörligheten som EU-medborgare har. Denna rättighet framgår av artikel 3.2 i Fördraget om Europeiska Unionen.

För att komma in i Sverige måste dock din mamma ha pass enligt 2:1 UtlL. Hon måste även ha någon typ av visering, 2:3 UtlL. Enligt 3a:5 UtlL så har din mamma uppehållsrätt i egenskap av EU/EES medborgare så länge hon uppfyller villkoren. Det framgår inte vad din mamma är i för ålder, om hon arbetar och hur hennes ekonomi ser ut men villkoren i fråga som jag tänker mig blir aktuella för henne är förmodligen de som stadgas i 3a:3 4 punkten UtlL att hon ska ha tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som eventuellt följer med henne till Sverige.

Då din mamma inte är ett av dina barn eller en framtida make/maka samt att du är svensk medborgare så omfattas hon inte av bestämmelserna i 5:3 UtlL gällande uppehållstillstånd på grund av anknytning. Hon kan däremot få fristående uppehållstillstånd som EU-medborgare om hon uppfyller ovan ställda krav.

Hoppas att du fått vägledning i din fråga. Du är välkommen att ställa en ny fråga om du behöver mer hjälp.

Vänligen,

Jessica Khoo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1252)
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?
2021-11-13 What can affect an application for permanent uppehållstillstånd/permanent residence?

Alla besvarade frågor (97662)