Ett löfte om att för evigt leva tillsammans som sedan inte infrias utgör inte bedrägeri och kan inte heller utgöra grund för skadestånd då det inte med rättslig verkan går att avtala om att för evigt leva tillsammans

FRÅGA
Min föredetta flickvän har fått mig att spendera ungefär 90000 på henne genom att säga att vi har delad ekonomi och hon vill leva sitt liv med mig, nu har det framkommit att hon flörtat med folk och varit otrogen och även varit aktiv på dejting siter under hela förhållandet, min fråga är om detta kan klassas som bedrägeri då hon fick mig att ge henne saker under falska upplysningar?
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Dessvärre omfattas inte det du redogjort för i din fråga av brottet bedrägeri då ett löfte om att leva tillsammans som sedan inte infrias inte ses som bedrägeri då du inte med juridiskt bindande verkan kan avtala om att leva tillsammans. Det kan mot denna bakgrund därför tyvärr bli svårt för dig att på rättslig grund kräva din f.d. flickvän på pengar då en domstol med högsta sannolikhet skulle anse att du köpt saker åt din f.d. flickvän av egen fri vilja.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (416)
2021-01-17 Vilka konsekvenser får felaktig tidsrapportering på jobbet?
2021-01-16 Försök till bedrägeri
2021-01-15 Kan jag polisanmäla för bedrägeri?
2021-01-15 Stöld eller bedrägeri?

Alla besvarade frågor (88343)