FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott22/07/2017

Ett körkortstillstånd kan blir återkallat p.g.a fortkörning

Om jag blir fäld för fortkörning med min a traktor. Vad händer med mitt körkortstillstånd för vanlig personbil?

Blir mina föräldrar bestraffade?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Om du blir dömd för fortkörning finns det risk att ditt körkortstillstånd blir återkallat om händelsen inte kan anses som ringa (se 5 kap. 3 § 4 p. körkortslagen). Detta gäller även för körkortstillstånd trots att det bara står körkort i lagtexten (se 5 kap. 2 § körkortslagen). Om fortkörningen inte varit allvarlig är det möjligt att du får behålla ditt körkortstillstånd. Men om tillståndet blir återkallat kan det bli aktuellt med en spärrtid på mellan en månad och tre år (se 5 kap. 6 § körkortslagen), under den tiden kan du inte få ett nytt körkortstillstånd. Spärrtidens längd beror på hur allvarligt trafikbrottet varit.

Dina föräldrar kan inte straffas för ett brott du har begått.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Rebecca AxelssonRådgivare