Ett köp av hus på ofri grund visar sig vara ogiltigt. Vad ska köparen nu göra när hen vill ha tillbaka sina pengar då köpet ska återgå?

2019-03-14 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Min mamma sålde en stuga till mig 2004 för 150000kr på ofri grund. I samband med klyvning av fastigheten nu säger skatteverket att köpet är ogiltigt då stugan inte var på ofri grund. Hur kan jag få tillbaka mina pengar från min mamma? Kan jag stämma henne eller hur går jag tillväga?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar flera olika juridiska delfrågor som jag kommer att behandla var för sig under egna rubriker.

Vad innebär det att köpet är ogiltigt?
Det som verkar ha hänt är att det visat sig att stugan tillhör fastigheten. Om den inte hade gjort det hade den utgjort så kallad lös egendom och då kunnat säljas till vem som helst utan några formkrav. Då stugan däremot tillhör fastigheten krävs det att vissa formkrav är uppfyllda för att stugan ska kunna säljas med fastigheten eller alternativt för att den ska kunna omvandlas till lös egendom.

Eftersom kraven inte verkar ha varit uppfyllda i detta fall, på grund av missförståndet om huruvida stugan stod på ofri grund eller inte, har ert köp varit ogiltigt.

Detta innebär att köpet, enligt huvudregeln, ska återgå. Ur en juridisk synvinkel blir det som att avtalet aldrig varit bindande och att era innehav av stugan respektive pengarna saknar rättslig grund. Därför ska prestationerna återgå. Nästa fråga är vad du då kan göra för att köpet faktiskt ska återgå.

Hur kan köpet återgå?
Eftersom att detta är en dispositiv tvist kan ni komma överens om att ni, på grund av att köpet är ogiltigt, återlämnar era prestationer. Detta innebär helt enkelt att du får tillbaka dina pengar, och din mor sin stuga.

Om ni inte kan komma överens om att självmant lämna tillbaka respektive prestation (pengarna respektive stugan) kan du tvinga igenom detta vid en domstol. Du måste då gå till domstol med yrkande om att avtalet ska förklaras ogiltigt och att hon därför ska betala tillbaka pengarna. Du bör då ha rätt till pengarna så fort du lämnat tillbaka stugan. Att avtalet ogiltighetsförklarats räcker dock generellt inte för att du med hjälp av staten ska kunna få tillbaka pengarna. Det krävs nämligen att du har en så kallad exekutionstitel. Detta innebär att om din mor inte betalar dig trots domen om ogiltighet kan du återigen gå till domstol, med ogiltighetsförklaringen som grund, med yrkande att hon ska betala tillbaka pengarna (se 13 kap 1-2 §§ rättegångsbalken (RB)).

I detta fall ska en sådan talan vid domstol väckas vid tingsrätten i den ort där fastigheten är belägen. Detta framgår av 10 kap 10 § RB och lagkommentaren därtill.

Om du funderar på att inleda en rättsprocess rekommenderar jag att du tar hjälp av en professionell jurist på Lawlines juristbyrå. Detta kan vara bra för att du ska kunna lägga upp din talan på bästa möjliga sätt och eftersom det generellt kan vara juridiskt invecklat med en domstolsprocess. Om du är intresserad av det kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.

Jag hoppas att situationen nu ur ett juridiskt perspektiv har blivit klarare för dig. Om du har följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på nyssnämnd e-postadress.

Med vänliga hälsningar,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (308)
2020-07-22 Får säljaren häva kattköpet om jag inte kastrerar katten som vi kommit överens om?
2020-06-27 Ocker, avtalets giltighet.
2020-06-26 Möjligheter till att klandra en bodelning
2020-06-18 Är det olagligt att lura sig till en graviditet?

Alla besvarade frågor (82663)