FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTPreskription29/11/2013

Ett "juridiskt" år

Hur långt är ett juridiskt år ? Dvs gällande exempelvis preskription. Om vi säger att 3 Års preskriptionstid åberopas för en skuld & skulden uppkommit den 1/1 2000, är då sista dag för preskriptionsavbrott den 31/12 2002 ? Det är ju så att den 1/1 2003 i detta fallet är första dagen på år 4 !!

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Preskriptionstiden beräknas från, och inte från och med, dagen då skulden upptogs och gäller hela sista dagen. Detta innebär att en skuld som uppkom den 1/1 2000 och har en preskriptionstid på 3 år preskriberas den 1/1 2003. Då preskriptionstiden beräknas från den 2/1 2000 är den 1/1 2003 sista dagen på år 3. För närmare information om "juridisk tidsräkning" kan du kika i lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid. Hoppas svaret varit till hjälp!

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?